Національна академія державного управління при Президентові України (Київ, Україна)


Косенюк Ю І. Підприємництво в умовах пандемії COVID-19: правове регулювання державної підтримки // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-5-7573


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Давидова В. А. Правове регулювання делегування повноважень в системі місцевого самоврядування в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7399


Галузь науки: -Регіональне управління та місцеве самоврядування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Пашко І. С. Характерні риси інституціоналізації державної служби України: реалії та тенденції // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7392


Галузь науки: -Концептуальні засади державної служби
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лащук Я. М. Сучасні підходи до прийняття державно-управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7368


Галузь науки: -Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та адміністрування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Редчиць О. С. Понятійно-категоріальний апарат дослідження виборчих процесів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7363


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Maretska T. Organizational and economic mechanism of energy saving at enterprises // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2021. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7349


Галузь науки: -Проблеми національної економіки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Марецька Т. А. Механізм державного регулювання бюджетних витрат шляхом впровадження програмно-цільового методу планування фінансових видатків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №8. 


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бугай О. В. Алгоритми у публічному управлінні: проблеми пояснюваності та прозорості // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7290


Галузь науки: -Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та адміністрування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» квітня 2021 року)


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» квітня 2021 року)


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Заворітня Г. П., Порєва В. О., Рожак Л. В. Досвід формування національної стійкості країн Західної Європи // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-2-7061


Галузь науки: -Теорія та історія державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бондарчук П. С. SWOT-аналіз сучасних викликів і загроз публічного адміністрування у сфері національної безпеки з використанням ціннісного підходу // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-2-7060


Галузь науки: -Теорія та історія державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Марухленко О. В. Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №8. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-6916


Галузь науки: -Регіональне управління та місцеве самоврядування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Щуревич Л. М. Інноваційні механізми аграрної політики України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6834


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сурай І. Г. Особливості функціонально-компетентнісної характеристики керівника центру надання адміністративних послуг в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6234


Галузь науки: -Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та адміністрування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Марухленко О. В. Механізм формування інноваційних кластерів в складі інноваційного механізму модернізації публічної політики // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6171


Галузь науки: -Регіональне управління та місцеве самоврядування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ніколаєв В. П., Щербина А. А. Моделі формування прав і відносин власності в управлінні об’єктами житлової нерухомості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-6-6139


Галузь науки: -Проблеми національної економіки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Соловйов Є. В. Нормативно-правове й інституційне забезпечення механізмів публічного регулювання у сфері внутрішньої вимушеної міграції // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-5-5995


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Хасанов Р. Р. Модель впливу соціальних конфліктів на систему національної безпеки держави // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-1-5566


Галузь науки: -Філософія, методологія, теорія та історія основ національної безпеки держави
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Задоєнко ​К. О. Гендерний паритет та гендерні квоти в системі державного управління: міжнародний досвід та українські реалії // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-5-5345


Галузь науки: -Концептуальні засади державної служби
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12