Університет економіки та права "КРОК" (Київ, Україна)


Цевух С. М. Особливості циркулярних бізнес-моделей у рамках забезпечення сталого економічного розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9435


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Саєнко Д. В. Транзитологічна модель демократичних трансформацій в посткомуністичних країнах. Вплив політичної опозиції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №4.


Галузь науки: Політичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гдичинський В. Б. Правові парадигми у контексті сучасного реформування правової системи української держави // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лойко В. В., Мбан П. Ж. Социально-экономическая сущность экономической безопасности национальной экономики Конго Браззавиль // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-15-4119


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 29 березня 2018)


Галузь науки: Психологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Прага - Відень, 28 лютого 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Визначено місце маркетингу лояльності в концепції маркетингу відносин. Обґрунтовано роль лояльності споживачів у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Визначено основні напрями формування лояльності. Запропоновано та описано складові процесу формування та підтримання лояльності споживачів.

Ключові слова: концепція маркетингу відносин, лояльність, лояльний споживач, процес формування лояльності.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті розглядаються шляхи удосконалення маркетингової програми для інтернет-магазинів. Показані цілі та завдання маркетингової програми в мережі інтернет для магазинів.

Ключові слова: стратегія, інтернет-магазин, маркетингова програма, конкурентоспроможність, мережа Інтернет, комплекс маркетингу. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті розглянуто вплив ризиків на підприємство та заходи що до зниження ризиків

Ключові слова:фінансові  ризики, суб’єкт, підприємство, управління ризиками.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглянуто та досліджено теоретичні питання управління просуванням продукції на зовнішніх ринках.

Ключові слова: Підприємство, просування продукції, зовнішній ринок, конкурентоспроможність, експорт.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Санкт-Петербург-Відень, 31 серпня 2015).


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)