Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого (Львов, Украина)


Вергун А. Р., Калитовська М. Б., Красний М. Р., Кульчицький В. В., Мощинська О. М., Шалько І. В., Вергун О. М., Макагонов І. О., Кіт З. М., Литвинчук М. М., Марко О. Г., Чуловський Б. Я. Досвід виготовлення і застосування антибактеріальних клиноптилолітовмісних присипок для лікування пролежнів І-ІІ стадій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергун А. Р., Наконечний А. Й., Ягело С. П., Мокрик О. Я., Шалько И. В., Кіт З. М., Ютанова А. В., Вергун О. М., Демидова А. Л. Первинна антиплагіатна експертиза у медичному університеті: базові завдання, програмне забезпечення, авторські алгоритми та їх ефективність // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергун А. Р., Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Красний М. Р., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Шалько І. В., Ковальська М. Є. Деструктивний ускладнений поліоніхомікоз з інкарнацією нігтя: аналіз клінічних випадків та досвіду комплексного лікування (авторські погляди на проблему) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергун А. Р., Чуловський Я. Б., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Шалько І. В., Кіт З. М., Красний М. Р., Мощинська О. М., Ютанова  А. В., Чуловський Б. Я. Хірургічна оніхопатологія, лікування мікотично-асоційованих деструктивних інкарнаційних випадків: дискусійні клінічні аспекти, авторські погляди // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергун А. Р., Кульчицький В. В., Паращук Б. М., Красний М. Р., Вергун О. М., Ютанова А. В. Лікування врослого нігтя – резекція нігтьової пластини при інкарнації, ускладненій епоніхеальними гіпергрануляціями: авторські погляди // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергун А. Р., Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Литвинчук М. М., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Красний М. Р., Шалько І. В., Демидова А. Л., Марко О. Г., Філімонова К. Ю. Лікування пролежнів (ускладнених гнійними запливами) м’яких тканин: авторські погляди на проблему // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лозюк М. Я., Магльований А. В. До питання фізичної реабілітації хворих при переломі стегнової кістки в лікарняному періоді // Міжнародний науковий журнал. — 2016. — №10.


Отрасль науки: Физическое воспитание и спорт
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергун А. Р., Ягело С. П., Макагонов І. О., Шалько І. В., Кіт З. М., Вергун О. М., Ютанова А. В. Антиплагіатна стратегія експертизи наукових праць студентів та молодих вчених з одномоментною перевіркою декількох тез доповідей без втрати валідності з застосуванням Інтернет-ресурсів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. 


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергун А. Р., Макагонов І. О., Калитовська М. Б., Кульчицький В. В., Ярко Н. Б., Паращук Б. М., Дац І. В., Шалько І. В., Вергун О. М., Красний М. Р.  Особливості виготовлення та застосування авторського клиноптилолітовмісного адсорбуючого засобу для місцевого лікування пролежнів І та ІІ стадій з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Макагонов І. О., Вергун А. Р.,  Солдатенко О. Я., Вергун О. М. До питання терапії аденоміозу у жінок фертильного віку: ефективність дієнегесту в порівнянні з прогестероном // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергун А. Р. Хірургічна оніхопатологія: нозологічні форми, деякі етіопатогенетичні аспекти особливостей комплексного лікування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Summary. Cardiovascular diseases (CVD) have to be considered a major public health challenge over the coming decades. Update research showed increase in number of annual incidences caused by heart and blood vessels diseases and they are supposed to be the leading cause of mortality worldwide [1, P. 38-42.]. In 2013, 50,744 cases of acute heart attack was registered according to the report of Ministry of Healthcare of Ukraine. Lowering of blood pressure can significantly reduce the incidence of complications. So, a large number of clinical trials have addressed this issue, but have failed to show that one or more drug-classes are superior to the others and the best choice for the first-line medication among the all available.  In 2012, the Ministry of Healthcare of Ukraine recommended the calcium channel blockers(CCB)  as the first-line drugs in CVD treatment [3,  108 p.].

Key words: amlodipine, nifedipine, nimodipinum, felodipinum, diltiazemi hydrochloridum, verapamili hydrochloridum.


Отрасль науки: Фармацевтические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Аннотация. При развитии геморрагического шока, в связи с падением артериального давления, кровообращение замедляется. Перфузия жизненно органов ухудшается. Все это приводит к гипоксии, снижается рН, появляются стазы, развивается выраженная гемореологические патология. В статье рассмотрена динамика физических (реологических) свойств крови в зависимости от величины кровопотери.

Ключевые слова: физические (реологические) свойства крови, вязкость крови, агрегация эритроцитов.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Аннотация. У 24 больных с остеоартрозом изучены некоторые функции почек после лечения их диклоберлом. Показано, что терапия диклоберлом  вызывает функциональные изменения функций почек, что сопровождалось снижением диуреза, клубочковой фильтрации и повышением уровня мочевины, креатинина и калия венозной крови. Однако отмечено улучшение общего состояния больных: снижение головной боли и болей в суставах, уменьшение общей слабости, улучшение сна, нормализацию температуры тела и тахикардии.

Ключевые слова: острая почечная недостаточность, функции почек, нестероидные противовоспалительные препараты. 


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Резюме. Запропонований методичний підхід до планування фармацевтичного забезпечення населення регіону в умовах надзвичайних ситуацій, який полягає у плануванні фармацевтичного забезпечення населення на основі аналізу реального стану усіх ланок системи охорони здоров’я регіону та їх готовності до функціонування в умовах розвитку надзвичайних ситуацій за найбільш песимістичним варіантом. Методичний підхід дозволяє зменшення рівня невизначеності та непередбачуваності при плануванні фармацевтичного забезпечення населення, що досягається шляхом опрацювання альтернативних варіантів рішень у відповідності до можливих сценаріїв розвитку надзвичайних ситуацій та запровадження механізму призупинення і корекції кожного варіанта рішень.

Ключові слова. надзвичайна ситуація, фармацевтичне забезпечення населення, планування, управлінське рішення.


Отрасль науки: Фармацевтические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Аннотация. В статье рассмотрены современные угрозы устойчивости функционирования региональной системы фармацевтического обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-политического происхождения на примере Львовской области. Установлено, что региональная система фармацевтического обеспечения Львовской области не способна устойчиво функционировать в условиях чрезвычайных ситуаций. К основным угрозам устойчивости функционирования региональной системы фармацевтического обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций принадлежат: отсутствие централизованного управления, отсутствие достаточных резервов и полная зависимость от импорта лекарственных средств и активных фармацевтических ингредиентов для отечественного производства лекарственных средств.

Ключевые слова. Чрезвычайная ситуация, фармацевтическое обеспечение, устойчивость функционирования, лекарственные средства.


Отрасль науки: Фармацевтические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)