Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (Черновцы, Украина)


Винятинська Л. В., Оніщенко М. В. Аналіз тенденцій розвитку основних засобів промислових підприємств України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Белей ​С. І., Пентелейчук ​Д. Т. Фандрайзинг як інноваційний підхід реалізації проектів розвитку сільських територій в умовах децентралізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5314


Отрасль науки: -Региональная экономика
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLІ Международной научно-практической конференции (Харьков – Вена – Берлин, 30 мая 2019)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLІ Международной научно-практической конференции (Харьков – Вена – Берлин, 30 мая 2019)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ротар А. Є. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 29 ноября 2018)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 29 ноября 2018)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Верстяк О. М., Верстяк А. В. Регіонально-історичний аспект прикордонного співробітництва Чернівецької області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Белей С. І., Когут Н. О., Яновський М. М. Вплив глобалізації на економічний розвиток українських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Белей С. І., Іванюк Т. І. Особливості організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструменту контролю платоспроможності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Славич О. Д. Моделі життєвого циклу розвитку підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №14.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ротар А. Є. Проекти управління продуктовим портфелем сучасної агрофірми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №12.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лютик О. М., Лящук О. В. Оцінка ефективності бюджетних програм // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Матвєєва О. О. Лінгвістичні особливості художнього тексту та способи введення портретного опису // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Отрасль науки: Филологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ротар А. Є. Реалізація політики децентралізації місцевих органів влади в умовах забезпечення їх фінансової самостійності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Колосінська М. І., Ротар А. Є. Перспективи розвитку туристичної сфери в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов XІ Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 октября 2017)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кифяк О. В., Урда В. Д. Маркетинг у cоціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Аннотация: В статье рассмотрено понятие системно важного банка. Проанализированы показатели эффективности системно важных банков. Исследовано влияние системно важных банков на банковскую систему Украины. Выявлены положительные нововведения по регулированию деятельности системно важных банков. Предложены инструменты, которые помогут решить проблемы эффективного управления деятельностью банков.

Ключевые слова: системно важный банк, системная значимость, финансовая устойчивость, банковская система, риск-менеджмент.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Научный диспут: вопросы экономики и финансов: тезисы докладов VІІІ Международной научно-практической конференции (Киев - Будапешт - Вена, 28 декабря 2016)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:12