Дніпровський державний технічний університет (Кам'янське, Україна)


Якуніна А. О. Патентознавство та захист прав інтелектуальної власності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9246


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ганзюк С. М., Дирова П. Ю. Планування грошових потоків закладу освіти за допомогою фінансового моделювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9070


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Коваленко О. В., Мартинець М. М. Теоретико-методологічні аспекти комунікаційного менеджменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8920


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Присвітла О. В. Формування системи маркетингового менеджменту в системі управління підприємством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8846


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Караван Н. А., Кізілова В. Л. Аналіз ефективності витрат // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8789


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Якуніна А. О. Право інтелектуальної власності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-4-8680


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Якуніна А. О. Трансформація реєстрації комп'ютерної програми як об'єкт авторського права // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-3-8677


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Клюєв О. В. Спостерігач швидкості в системі векторного керування машиною подвійного живлення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3-8619


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Stebliuk N., Volosova N., Kovaleva A. Some aspects of applying the theory of custom service in economic analysis // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №7.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нізімов В. Б., Філін І. В. Компенсація інерційності контуру збудження автономної генеруючої установки при форсуванні напруги // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №20.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Клименко Ю. М., Садовой А. В., Тищенко В. А. Синтез асинхронных электроприводов с полеориентированным управлением систем точного воспроизведения сложных движений // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №13.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Стеблюк Н. Ф. Маркетинговий підхід до управління закладом вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №6.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Коваленко О. В., Коваленко А. Є. Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням промислового підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5421


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Хоменко В. І., Нізімов В. Б. Порівняльна оцінка режимів форсування збудження синхронного генератора автономної генеруючої установки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Трішина В. Ю., Гуляєв В. М. Розвиток кормової промисловості в Україні як ефективний важіль в продовольчій безпеці країни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4318


Галузь науки: -Економіка сталого розвитку та природокористування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Коваленко О. В. Сучасні  тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №5.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті наведені негативні наслідки підвищення передачі і споживання реактивної потужності, доведена доцільність компенсації реактивної потужності у вузлах навантаження. На підставі дослідження, запропоновано механізм компенсації на основі синхронних двигунів зі зворотним зв'язком по cos φ в системі керування струмом обмотки збудження.

Ключові слова: реактивна потужність, втрати потужності, синхронний двигун, статичний компенсатор, завантаження мережі, коефіцієнт потужності, асинхронний двигун.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: В статье приведена установка усовершенствованного рефлектометра, дополненная шестью инфракрасными светодиодами. В результате теоретических исследований разработана экспериментальная установка для физического моделирования термической напряженности на рабочих местах с интенсивным тепловыделением. На основании физического моделирования установлены закономерности изменения терморадиационной напряженности в зависимости от пространственного расположения источников теплового излучения.

Ключевые слова: тепловой поток, датчик, избыточное теплоизлучение, температура нагрева, диапазон измерений.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: В статье предложена механодинамическая модель позволяющая моделировать динамические процессы пуска и «наброса» нагрузки на вал асинхронного двигателя, а так же определять пусковые моменты в системах автоматического управления с различными законами регулирования скорости.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, моделирование, механическая характеристика, напряжение, частота, холостой ход двигателя, пусковые моменты.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: В статье, на основе анализа существующих источников света используемых в промышленных, гражданских и в бытовых помещениях, приведены исследования шумовых характеристик и электромагнитного излучения люминесцентных ламп низкого давления.

Ключевые слова: источник света, люминесцентная лампа, освещение, частотный спектр излучения, шум, электромагнитное излучение, диапазон измерений.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12