Черниговский национальный технологический университет (Чернигов, Украина)


Нітченко А. Г., Морська Н. Л. Правові засади інноваційної діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-9-6307


Отрасль науки: -Теория и история государства и права; история политических и правовых учений
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Научные исследования: парадигма инновационного развития: тезисы докладов Международной научной конференции (Братислава, Вена, 25 марта 2020 года)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лойко Д. М. Інноваційні ресурси споживчого сектору економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5352


Отрасль науки: -Проблемы национальной экономики
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шестаковська Т. Л. Сучасний стан та механізм реалізації державної політики регулювання земельних відносин України в умовах децентралізації // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-4-5223


Отрасль науки: -Функционирование и развитие механизмов государственного управления
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLІІІ Международной научно-практической конференции (Харьков – Вена – Берлин – Астана, 29 августа 2019)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Старченко Г. В. Проектний підхід та його вплив на інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізаційних викликів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4999


Отрасль науки: -Проблемы национальной экономики
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Рябуха Г. І. Кредитне забезпечення галузі тваринництва України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4612


Отрасль науки: -Проблемы национальной экономики
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Глобальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов X Международной научно-практической конференции (Киев - Прага - Вена, 28 февраля 2018)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов ХХVІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 30 января 2018)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шевчик Б. С. Дослідження якості пшеничного хлібу, збагаченого соком чорноплідної горобини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Старченко Г. В., Стельмах А. С., Плєвако А. Г., Голоборода Т. В. Оцінка організаційної структури підприємства в межах інноваційної інфраструктури // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Іваненко К. М., Максименко О. С. Дослідження впливу крохмалю на властивості шоколаду при оздобленні кондитерських виробів за допомогою 3D-принтеру // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Отрасль науки: Химические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Білецька Т. Ф., Петраков Я. В., Сизоненко О. В. Перспективи нематеріальної культурної спадщини в бізнес-ланцюжки креативних індустрій в Україні в контексті інтеграції з ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"/ - 2017. - №3.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Научный диспут: вопросы экономики и финансов: тезисы докладов ІХ Международной научно-практической конференции (Киев - Будапешт - Вена, 31 марта 2017)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов VIІІ Международной научно-практической конференции (Киев - Санкт-Петербург - Вена, 31 января 2017)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Экономика и управление в XXI веке: анализ тенденций и перспектив развития: тезисы докладов IV Международной научно-практической конференции (Киев - Санкт-Петербург - Вена, 29 июля 2016)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития человеческого потенциала в условиях парадигмы устойчивого развития и повышения качества жизни населения. Изучена роль отдельных компонент человеческого потенциала, в частности образования и его значения в инновационной экономике и человеческом развитии. Проведен SWOT анализ образовательной компоненты человеческого потенциала и предложены мероприятия использования преимуществ образования для общества.

Ключевые слова: человеческий потенциал, образование, устойчивое развитие, SWOT анализ, стратегия, капитализация.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов V Международной научно-практической конференции (Буковель-Украина, 21-24 марта 2016)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вопросы экономики и финансов: тезисы докладов V Международной научно-практической конференции (Киев-Будапешт-Вена, 26 февраля 2016) 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вопросы экономики и финансов: тезисы докладов V Международной научно-практической конференции (Киев-Будапешт-Вена, 26 февраля 2016) 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:12