Харківський національний економічний університет ім Семена Кузнеця (Харків, Україна)


Грінько А. П., Гринько П. Л. Модернізація обліково-контрольних процесів у сучасних корпоративних структурах в умовах цифрової економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9879


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лисиця А. О. Удосконалення митних та податкових аспектів євроінтеграції України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-5-9876


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ачкасова С. А., Єфимова М. С. Теоретичні аспекти обліку та контролю валютних операцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-3-9709


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Помаза-Пономаренко А. Л., Мороз С. А., Ахмедова О. О. Роль рекламної діяльності та цифровізації у медіатизації антикорупційної політики // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2024. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2024-3-9698


Галузь науки: -Теорія та історія державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Вовченко А. О. Вибір показників для оцінки ризику неплатоспроможності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2-9662


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ачкасова С. А., У Чао Міжнародні аспекти вибору показників для оцінювання економічного ризику діяльності малих підприємств Китаю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9619


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сущенко О. А., Клок О. П., Щербань А. А. Актуальні проблеми розвитку страхування на ринку туристичних послуг в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9524


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Логінова К. С. Особливості розробки та реалізації стартап-проектів в сучасній економіці: теоретичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9380


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сисоєва С. І. Інновації в індустрії гостинності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9203


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бордаєв В. В., Проскурніна Н. В., Хеіманіс Б. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9114


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кравченко А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення підтримки бізнес-рішень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9112


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Клок О. П. Перспективи страхування в міжнародному туризмі у контексті сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9087


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Вовченко А. О. Ризик неплатоспроможності підприємства в контексті оцінки інвестиційної привабливості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9072


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тищенко В. Ф., Стасова Д. О. Виклики та перешкоди: роль митної політики в економічному відновленні України під час війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-9-8881


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ачкасова С. А., Абрамов В. С. Реалізація митної політики у контексті інтеграційних трансформацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8880


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ачкасова С. А., Копилова С. Р. Запобігання митним ризикам у контексті удосконалення митного оформлення при ввезенні товарів на територію Україну // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8876


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Горобинська М. В., Бестужева С. В. Методи та засоби управління організацією в умовах VUCA-світу // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-4-8861


Галузь науки: Інше
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:1234