Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского (Кривой Рог, Украина)


Научные исследования: парадигма инновационного развития: тезисы докладов ІІ Международной научной конференции (Братислава, Вена, 27 апреля 2020 года)


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Снігур К. В. Чинники формування та розвитку територіальних рекреаційних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5174


Отрасль науки: -Проблемы национальной экономики
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лысевич С. Г. Решение проблем горно-обогатительных комбинатов кривого рога с помощью хозяйственного механизма // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Экономические науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5156


Отрасль науки: -Экономика и управление предприятиями
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLІ Международной научно-практической конференции (Харьков – Вена – Берлин, 30 мая 2019)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ляшенко О. С. Засоби табличного процесу Microsoft Excel для прогнозування економічних процесів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Снігур К. В. Теоретичні основи процесу формування територіальних рекреаційних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4978


Отрасль науки: -Проблемы национальной экономики
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скляр Н. М., Костакова Л. Д., Бабич А. Д. Аналіз інструментів регулювання зовнішньої торгівлі тютюновими виробами в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-6-4884


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Слободянюк Н. О., Шокер Р. І. Статистична оцінка детермінантів інвестиційного забезпечення фінансової безпеки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4521


Отрасль науки: -Проблемы национальной экономики
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 29 ноября 2018)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Серебреников В. М., Копайгора О. К., Заікіна Д. П. Оцінка адекватності методичного забезпечення АСУОП на ПАТ «Кривбасзалізрудком» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №16. 


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Зиза О. О., Овсієнко Н. М. Державне регулювання ринку пива України та інформаційна безпека споживачів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4044


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скляр Н. М., Усик П. С. Окремі питання дослідження тіньового ринку зброї України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-11-3901


Отрасль науки: Национальная безопасность
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лысевич С. Г., Мельникова И. Е. Усовершенствование отношений собственности – ключевое направление реформирования хозяйственного механизма // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Экономические науки". - 2018. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-6-3854


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Волошина С. В., Скубіліна А. В. Оцінка підходів до визначення стадій відтворення людського капіталу підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лысевич С. Г. Формирование эффективного хозяйственного механизма – залог высокой эффективности предприятия // Международный научный журнал "Интернаука". - 2017. - №18.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Барабанова В. В. Електронний маркетинг як важлива складова маркетингової діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скубіліна А. В., Скроботова Д. І., Фурсова Р. С. Міжнародна трудова еміграція населення України: основні тенденції та проблеми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Іванова Н. С. Забезпечення економічної безпеки регіону через систему раннього попередження та реагування загроз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Коніна М. О., Янковський В. А. Страхування майна громадян: особливості та перспективи розвитку  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Берідзе Т. М., Лохман Н. В. управління підприємством на засадах теорії виробничих систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №11.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:12