Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне, Україна)


Виговський Д. С., Яковишина М. С. Розвиток ринку виставкових заходів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9872


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Виговський Д. С., Яковишина М. С. Розвиток культурних шляхів Європи: досвід для України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-3-9770


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Калетник О. В. Практика використання світового досвіду інноваційного розвитку провідних країн в інтересах інноваційної безпеки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8216


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Басюк Т. О., Романів О. Я., Скабара Р. М. Економічні та конструктивно-географічні засади лісорекреаційного природокористування Рівненської області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7475


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Басюк Т. О., Романів О. Я., Криницька М. В. Медико-географічні та рекреаційні особливості території Івано-Долинського родовища базальтів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-11-7469


Галузь науки: Географічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Басюк Т. О., Романів О. Я., Скабара Р. М. Обґрунтування розвитку нової дестинації пивного туризму в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-11-7468


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Швець Ф. Д., Василів В. Б., Андрійцьо-Рузаєва А. Ю. Експортний потенціал держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7358


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Романів О. Я., Кляпчук Б. Я. Фактори ризику і фактори захисту епідемії COVID-19 та вакцинація, як можливий засіб боротьби із епідемією // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №20. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-20-6718


Галузь науки: Географічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Романів О. Я., Білик О. В. Вплив на агросферу просторово-часових закономірностей гідротермічних характеристик клімату Рівненської області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-18-6558


Галузь науки: Географічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Романів О. Я. Туристичний кластер «Тетерів» на Житомирщині як об’єкт геопланування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6524


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Титок В. В., Мороз Е. Г., Артюх Т. О. Управління проектами для розвитку ОТГ (кращі практики) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6375


Галузь науки: -Регіональна економіка
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ступницький В. В., Срібна Є. В., Ступницька Н. І. Коронавірус як міжнародний проект трансформації системи капіталізму на інформаційно-інтелектуальну платформу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-8-6241


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Павлова О. М., Павлов К. В., Якимчук А. Ю., Сорокопуд І. В., Галянт С. Р. Енергетичний ринок західного регіону України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-7-6202


Галузь науки: -Регіональна економіка
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Баланюк М. В. Ефективність механізмів розвитку підприємств банківського сектору національної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нікитенко Д. В. Стан інвестиційної безпеки держави на регіональному рівні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4300


Галузь науки: -Проблеми національної економіки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Акимова Л. М., Лисачок А. В. Сутність економічної безпеки фінансових установ у забезпеченні національної безпеки держави // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2018. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2018-2-4165


Галузь науки: -Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-6-3956


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Санкт-Петербург - Відень, 28 квітня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация. В статье рассматривается рациональный способ определения прогибов кососжимаемых железобетонных элементов, базирующийся на прямом использовании функции кривизны из обобщенной диаграммы их состояния.

Ключевые слова: железобетон, косое сжатие, элементы, конструкции, деформирование, жесткость, кривизна, прогибы.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12