Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв, Україна)


Каплій О. В., Артьомов І. І. Здійснення митних формальностей на морському транспорті в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9266


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дургун Х. М. Соціально-економічний розвиток сільських та туристичних територій в сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №2.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванов М. С. Інститут Президента в сучасній системі публічного управління України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7246


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванов М. С. Усвідомлення сутності громадянського суспільства як умова удосконалення системи публічного управління в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-2-5655


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Коваль А. А. Напрямки удосконалення механізму забезпечення прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-5-5119


Галузь науки: -Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кравченко І. А., Колодочка О. Є. Місце інституту омбудсмана у системі протидії дискримінації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-4-5072


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Січко Д. С. Правовий режим діяльності акціонерних товариств з одним учасником // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-4-5071


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лопатін А. О. Фактори впливу на ефективність пенсійної системи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №1.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Розглянуто культуру як оперативну одиницю перекладу, що має вербальне втілення. Культуроцентричний підхід враховує культурний контекст як оригіналу так і перекладу.

Ключові слова: культурна парадигма, культурний контекст, культурний феномен.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті розглядається творчий шлях історика, письменника, публіциста Д. Л. Мордовця та його внесок у розвиток науки. На основі архівних документів, рукописних та опублікованих матеріалів проаналізовано головні аспекти його наукової діяльності. Акцентовано увагу на історичних дослідженнях вченого.

Ключові слова: історія, спадщина, Мордовець, творчість, надбання.


Галузь науки: Історичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті досліджено питання змін в традиційній обрядовості Півдня України в 1950-1980-х рр. Охарактеризовано доцільність вивчення даної проблеми. Висвітлено ряд елементів, котрі були впроваджені в традиційні свята, звичаї та обряди. Проаналізовано вплив радянською ідеологічної системи на свідомість та індивідуальність українців. У статті відображено основні моменти нової обрядовості та проблема їх сприйняття населенням.

Ключові слова: Південь України, СРСР, ідеологія, обрядовість, побут, громадське життя, культура.


Галузь науки: Історичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Summary: Present-day scientific ways and tendencies of the study of legal translation were considered.

Key words: legal translation, legal text, source language, target language.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 травня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 травня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)