Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков, Украина)


Рожок І. С., Бондик Р. В. Аналіз та шляхи удосконалення регулювання мовних відносин в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Терьошкіна А. Д., Івашковський Д. В. Особливості визначення зловживання процесуальними правами у контексті цивільного процесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кужель К. С. Причетність до злочину та її види // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Косигіна А. Є. Принцип рівності як один із основоположних принципів у практиці Європейського суду з прав людини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Піскуровська А. В. Концепція «смарт-міста» і її впровадження в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ситенька О. С., Макарчук Ю. В. Домашнє насильство у сучасній сім’ї // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дереш Ю. В., Романчук А. О. Інститут імпічменту: зарубіжний досвід регламентації та шляхи його вдосконалення в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Мошура Л. В. До питання охорони праці в Україні під час пандемії коронавірусу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Хохлова Д. А. «Абсолютна» заборона катувань та нелюдського чи принизливого поводження відповідно до статті 3 ЄКПЛ: інстумент для поліпшення прав ув'язнених // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Алиєва А. В. Засади управління діджиталізацією в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Сичик В. В. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Милоненко Ю. В. Правові питання спільної часткової власності на земельні ділянки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Покальчук М. Ю., Приліпко В. В. Оцінка землі в Україні: стан, проблеми і перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №6.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Борисенко А. І. Кримінальний проступок: позитивні та негативні аспекти запровадження до національного законодавства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №6.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Чорна В. В. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України через призму досвіду європейських держав // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №6.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Антонова А. М., Івашковський Д. В. Світовий̆ досвід ресоціалізації засуджених та стан пенітенціарного комплаенсу в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №6.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Заботін В. В., Гузій А. А., Пастух О. В. Сучасні моделі державної служби у світі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5885


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Савчук О. О., Бабенко Є. А., Погуляник І. В. Сучасний стан екологічного законодавства України у сфері якості повітря: адаптація до стандартів ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5880


Отрасль науки: -Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Казак Р. А., Антоненко М. С. Від авторитаризму до демократії: на прикладі Іспанії 1957-1986 років // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5879


Отрасль науки: -Теория и история государства и права; история политических и правовых учений
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Савчук О. О., Корнієнко А. Ю., Мітько М. В. Міжнародно-правове співробітництво щодо вирішення екологічних проблем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5878


Отрасль науки: -Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...1314