Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков, Украина)


Юзефович В. Р., Лозова А. А. Вдосконалення механізму впровадження гендерної політики у Верховній Раді України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бабаєва О. В., Кордій Н. Г. Актуальні питання нормативного регулювання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLІ Международной научно-практической конференции (Харьков – Вена – Берлин, 30 мая 2019)


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Turchyn V. Equality in the aspect of religious freedom in labor relations // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Турчин В. Є. Європейська прокуратура // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Чуєв О. Б. Особливості правової природи договору безоплатного користування (позички) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Сологуб М.А. Актуальні питання нормативного регулювання інституту понятих у кримінальному процесі України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бабаєва О. В.,  Климович Ю. О. Про деякі проблемні питання відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування щодо негласних слідчих (розшукових) дій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Чернєва К. Б.Особливості проведення досудового розслідування на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Крайник Г. С., Бондарева Н. В. Проблема доцільності виокремлення статей 263-1 та 270-1 у Кримінальному кодексі України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Крапив’янська В. В. Недоліки системи безоплатної правової допомоги в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Корнійчук І. В., Стороженко О. С. Входження АР Крим до складу РФ та інші випадки інкорпорації в світовій історії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Володіна О. О., Сільченко В. В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Новиков О. В., Ткач Д. К. Референдум як форма народовладдя: застосування досвіду зарубіжних держав в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7. 


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Веліт М. А. Конституційні гарантії дотримання свободи слова в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Жук А. В., Клепка Д. І. Ефективне досудове розслідування як одна з гарантій забезпечення прав потерпілого у кримінальному провадженні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Мандзюк М. М. Співпраця України та ЄС: сучасний стан і перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7. 


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Солодовникова А. Д. Правомірність обмеження права людини на працю в умовах запровадження адміністративно-правового режиму воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-7-4935


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гук Г. В. Місце Комісара Ради Європи в механізмі захисту прав людини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бурхович Я. О. Адміністративно-правові заходи щодо запобігання домашньому насильству // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...89