Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (Киев, Украина)


Ковач С. І., Шарапка К. О. Облік розрахунків і звітність за податком на додану вартість щодо операцій, які не є господарською діяльністю платника податку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4998


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Якубенко В. Д.  Рецензія на монографію к.е.н., доцента Коломієць В.М. «Розвиток людського капіталу національної економіки: інституціональний підхід» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Безверхий К. В. Особливості бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4875


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шапошник О. Л. Інформаційно-технологічна підтримка процесів формування грошово-кредитної політики України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Безверхий К. В. Удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4775


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лігоненко Л. О., Наверська А. Ю. Модернізація основних засобів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лігоненко Л. О., Гунько Н. В. Дизайн-менеджмент як новий підхід в управлінні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Осокіна А. В., Чайковська Д. С. Впровадження інноваційних технологій торгівлі в системах супермаркетів України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Пунін Ю. О. Додаткові ефекти від впровадження продакт-менеджменту у компанії B2B сегменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лігоненко Л. О., Хріпко А. В., Доманський А. О. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-22-4555


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бугай Н. О., Чайка Г. А. Особливості внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями та замовниками сучасного підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4483


Отрасль науки: -Экономика и управление предприятиями
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гласов П. В. Актуальність застосування інтегрованої звітності в кластерах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Драб Н. Л., Костюк Т. О. Актуальні проблеми сучасного перекладу математичних текстів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-21-4388


Отрасль науки: Филологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Драб Н. Л., Костюк Т. О. Деякі особливості англійського перекладу математичних текстів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-20-4385


Отрасль науки: Филологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Окунева О. В., Невертій М. А. Темпи інфляції і стабільність курсу національної валюти у розвинених країнах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Блудова Т. В., Островська М. С. Модель інформаційного забезпечення рекламних звернень підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4188


Отрасль науки: -Математические методы и модели в экономике
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гриджук Д. М. Формування збалансованої системи показників оцінки ефективної банківської діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-9-4174


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Камінський О. Є. Дослідження впливу хмарних технологій на розвиток цифрової торгівлі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-9-4167


Отрасль науки: -Математические методы и модели в экономике
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Камінський О. Є. Концептуальні засади організації хмарних провайдерів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-8-4099


Отрасль науки: -Математические методы и модели в экономике
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов XІІ Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 июля 2018)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:12345