Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (Киев, Украина)


Шапошник О. Л. Оцінювання стратегічних ризиків при реінжинірингу підприємства, які виникають при модернізації програмного забезпечення спадкових систем виробництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5796


Отрасль науки: -Математические методы и модели в экономике
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гриліцька А. В., Гриліцька В.-О. М. Маркетингова діяльність міжнародних компаній в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5794


Отрасль науки: -Маркетинг
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шапошник О. Л. Методичні підходи до оцінювання ефективності мінімізації стратегічних ризиків процесу впровадження інформаційних технологій на підприємстві, як основного підґрунтя реінжинірингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5721


Отрасль науки: -Математические методы и модели в экономике
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Громоздова Л. В., Черевко Д. Р. Історія розвитку транскордонного євро-українського співробітництва західних областей України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5602


Отрасль науки: -Региональная экономика
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Безверхий К. В. Реалізація принципу достовірності та повноти в інтегрованій звітності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5558


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бугай Н. О. Сучасні аспекти та об’єктивні критерії контролю якості аудиторської діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5500


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Блудова Т. В., Островська М. С. Моделювання безпекового рівня плаваючої процентної ставки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5369


Отрасль науки: -Математические методы и модели в экономике
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Савчук Н. В., Чівіленко Л. А.  Модифікації інноваційних бізнес-моделей фінансових компаній // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5206


Отрасль науки: -Мировая экономика и международные отношения
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Савчук Н. В., Чівіленко Л. А.  Цифрова трансформація фінансового бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5204


Отрасль науки: -Мировая экономика и международные отношения
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Чівіленко Л. А.  Інноваційні параметри ринкових фінансових технологій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-9-5201


Отрасль науки: -Мировая экономика и международные отношения
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ковач С. І., Шарапка К. О. Облік розрахунків і звітність за податком на додану вартість щодо операцій, які не є господарською діяльністю платника податку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4998


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Якубенко В. Д.  Рецензія на монографію к.е.н., доцента Коломієць В.М. «Розвиток людського капіталу національної економіки: інституціональний підхід» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Безверхий К. В. Особливості бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4875


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шапошник О. Л. Інформаційно-технологічна підтримка процесів формування грошово-кредитної політики України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Безверхий К. В. Удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4775


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лігоненко Л. О., Наверська А. Ю. Модернізація основних засобів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лігоненко Л. О., Гунько Н. В. Дизайн-менеджмент як новий підхід в управлінні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Осокіна А. В., Чайковська Д. С. Впровадження інноваційних технологій торгівлі в системах супермаркетів України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Пунін Ю. О. Додаткові ефекти від впровадження продакт-менеджменту у компанії B2B сегменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лігоненко Л. О., Хріпко А. В., Доманський А. О. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-22-4555


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...56