Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна)


Stashenko J., Marchuk U. International corporations as an element of the development of the global economy // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8177


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чалюк Ю. О., Довганик Н. М. Вплив демографічного фактору на соціально–економічну стабільність Китаю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8145


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «29» червня 2022 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «29» червня 2022 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Безверхий К. В., Юрченко О. А. Спеціальний режим оподаткування для суб’єктів господарювання під час війни: нові правила обліку та звітування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-7997


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Безверхий К. В., Юрченко О. А., Петраковська О. В. Концептуальні підходи до побудови обліку та аналізу витрат на оплату винагород працівникам підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7894


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Безверхий К. В., Юрченко О. А. Облік і звітність соціальних відпусток: нові правила для бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7704


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чалюк Ю. О. Вплив COVID-19 на соціально-економічну стабільність середнього класу  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7512


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей IX Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «31» травня 2021 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Коритник Л. П. Світовий досвід у сфері фінансування державних послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7288


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Безверхий К. В. Аналіз інтегрованої звітності – нова дисципліна при підготовці фахівців-аналітиків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7243


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» квітня 2021 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бугай Н. О., Гергало К. В. Аудит зареєстрованого капіталу: організаційно-методичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7182


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дядюк А. Л. Відступлення права вимоги виплати дивідендів в акціонерних товариствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7159


Галузь науки: -Господарське право; господарсько-процесуальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Осокіна А. В., Мисишин Т. В. Трансформація бізнес-моделі приватного медичного закладу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7150


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мазіна О. І., Рогозний С. А., Карева О. В. Право користування людським капіталом у бухгалтерському обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7144


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Осокіна А. В., Сивицька К. В., Фатальчук Т. М. Пріоритетні напрями оптимізації управління операційною діяльністю приватних медичних закладів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7142


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дядюк А. Л. Правове регулювання скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-3-7050


Галузь науки: -Господарське право; господарсько-процесуальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Краснова М. Є. Практичні особливості розвитку деривативів в Україні // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 39-48. https://doi.org/10.25313/mono2020-3


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кохановська О. В., Вербицька А. О., Кохановський В. О. Деякі аспекти правового регулювання відносин у сфері комерційної таємниці та ноу-хау на сучасному етапі оновлення цивільного законодавства // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 15-26. https://doi.org/10.25313/mono2020-6


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...78