Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна)


Галіцина О. В., Ганус А. І., Галіцин В. Є. Теоретико-методологічні основи прийняття інвестиційних рішень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9871


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Баріда Н. П., Наконечна Ю. Л., Демиденко Л. М. Гармонізація монетарної і фіскальної політики в умовах війни та кризової трансформації економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9870


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Безверхий К. В. Аудит звітності про сталий розвиток в країнах Південної та Північної Америки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9853


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гордієнко Н. С., Славкова А. А. Політика управління державним боргом в Україні та її ефективність // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9838


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Медвідь Г. С. Ідентифікація ключових ризиків для регіонів у контексті цілей сталого розвитку з урахуванням впливу війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9824


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Костинець Ю. В., Костинець В. В. Сучасні тенденції та моделі розвитку цифрового мережевого торговельного бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9617


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дем’яненко С. І. Економічні засади обґрунтування управлінських рішень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9614


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фляшнікова А. Б., Федоренко Н. І. Сучасні чинники впливу на мотивацію української молоді до трудової діяльності: соціологічний аналіз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-1-9589


Галузь науки: Соціологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ходакевич С. І., Нікітін А. В., Стрижак А. П. «Брідж-банк» як антикризовий інструмент врегулювання неплатоспроможності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9457


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Степанець В. С., Краснова І. В. Превентивні заходи врегулювання неплатоспроможності банків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9454


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Любкіна О. В., Богріновцева Л. М., Краснова І. В. Управління ризиком ліквідності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9451


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Осокіна А. В., Колесник О. К. Стратегічне позиціонування медичного закладу в умовах зміни клієнтських вподобань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-18-9360


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Циганов С. А., Циганова Н. В. Структурні трансформації на фінансових ринках в умовах глобального розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9334


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Безверхий К. В., Новіков В. В. Діяльність міжнародних аудиторських компаній в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9206


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Літошенко О. С., Богдан О. В., Пугачов М. І. Нормативно-правові засади забезпечення прав людини в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9161


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Поліщук Є. А. Стартап-підприємництво в Україні: регулювання та розвиток // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9127


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мурашко О. В., Фартушок Н. Б., Корецька О. В. Зміна ринку страхування в Україні в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9083


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Антонченко М. Ю., Шевченко О. Л., Шишигіна Л. С. Товар як складова зовнішньої оболонки бренда: структуризація поглядів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9039


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Галіцина О. В., Гузь М. М., Негода А. В. Статистичний аналіз розвитку малого бізнесу в Україні в довоєнний період // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9037


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...910