Enkhtuya B., Bolor B., Tserendulam Sh., Ariunaa J. Research on defining managerial competence (based on a medical organization example) // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2024. - № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9899


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Юрʼєв Д. С. Організація і тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій щодо розкрадань на підприємствах металургійної промисловості, що вчиняються службовими особами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2024. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-5-9898


Галузь науки: -Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Копилюк О. І. Стратегічні аспекти формування інвестиційної безпеки банківських установ // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9897


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лацько А. В. Латентність кримінально караних порушень правил охорони вод // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2024. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-5-9896


Галузь науки: -Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Олійник О. Б. Академічна доброчесність як філософсько-правова категорія // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2024. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-5-9895


Галузь науки: -Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Олійник О. Б., Соляник С. Ф. Концепція генералізаційної теорії соціальних комунікацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2024. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-5-9894


Галузь науки: -Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванчук С. В. Судовий контроль за виконанням судових рішень як один із засобів забезпечення законності діяльності органів публічного управління в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2024. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-5-9893


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Архірейська Н. В., Губа М. О., Кучкова О. В. Сучасний стан грошово-кредитної політики в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9892


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Терлецька В. О., Осередчук А. М. Дослідження сутності поняття «організаційні зміни» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9891


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ємельянов О. Ю., Степанків В. З. Оцінювання впливу структури капіталу підприємств на рівень їх фінансової стійкості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9890


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Краснова І. В., Бабенко А. С., Карпенко Д. С. Необхідність та міжнародний досвід оцінювання фінансової стійкості системи гарантування депозитів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9889


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Панасейко С. М., Панасейко І. М., Панасейко М. С. Управління підприємницькими ризиками в умовах воєнного стану в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9888


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Постольник К. В., Петрова А. Ю. Дослідження впливу інновацій на ВВП України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9887


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мікловда В. П., Гоблик В. В., Пітюлич М. І., Щербан Т. Д., Пітюлич М. М., Сембер С. В. Оцінка основних тенденцій соціально-демографічного розвитку малих міст Закарпаття // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9886


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Приймак Н. В., Юрченко О. А. Аудит в управлінні суб'єктами господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9885


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Матвійчук А. Б. Зарубіжний досвід правового забезпечення функціювання територіальної оборони // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2024. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-5-9884


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кравчик С. М. Відшкодування збитків, як форма господарсько-правової відповідальності в сфері енергетики, в період воєнного стану в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2024. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-5-9883


Галузь науки: -Господарське право; господарсько-процесуальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Давидов О. І. Формування стратегії управління фундаментально-стейкхолдерською доданою вартістю підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9882


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Рябокучма А. С., Рябокучма В. С., Кравець Є. П. Маркетингова безпека як складова економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9881


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Жадько К. С., Солошенко М. О. Особливості та роль еквайринга в підприємництві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9880


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...485486