Тимченко М. П., Фіалко Н. М. Енергетична безпека України в контексті її національної безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Национальная безопасность
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Русіна Ю. О., Русин О. В. Шляхи формування та ефективність використання фінансових ресурсів підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дворник В. А. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента як фактор підвищення якості вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гиренко І. В. Щодо питання принципів у сфері охорони навколишнього природного середовища в ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-4-5105


Отрасль науки: -Международное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Фиалко Н. М., Степанова А. И., Навродская Р. А., Пресич Г. А. Комплексные подходы для анализа эффективности воздухонагревателя теплоутилизационной системы // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №10.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLIІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 июня 2019)


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Мамонова В. В., Кожуріна В. М. Розподіл повноважень у процесі земельної децентралізації: результати соціологічного дослідження // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-2-5099


Отрасль науки: -Региональное управление и местное самоуправление
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Басай Н. М. Договір сурогатного материнства: правова природа // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-4-5098


Отрасль науки: -Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дыкан И. Н., Круглый В. В., Настенко Е. А., Павлов В. А., Солодущенко В. В. Разностные гистограммы матриц смежности изображений УЗ в задаче диагностики заболеваний печени // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Павлов В. А., Трофименко О. В., Грішко Д. Ю. Структурний синтез за критерієм роздільності в задачі класифікації об'єктів-множин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Даниленко О. В., Верба І. І. Деякі передумови застосування штучного інтелекту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кузьмін О. В., Кравчук  Н. М., Шиш Н. І., Решетник С. Р., Гаврильченко П. М., Романюта А. В. Комплексна та якісна оцінка раціонів харчування у закладах ресторанного господарства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-10-5094


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Моца А. А. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області в умовах євроінтеграції України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Danylenko O., Verba I. Some pre-conditions of application of artificial intelligence // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №10.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLIІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 июня 2019)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLIІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 июня 2019)


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...248249