Arkhanhelskyi M. Optimization of the process of selling scripts to film companies using information technology // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №16.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Фиалко Н. М., Навродская Р. А., Гнедаш Г. А., Шевчук С. И., Дашковская ​И. Л. Осушение дымовых газов котельных установок в конденсационных теплоутилизаторах // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №15. 


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Буряк Я. Я. Доктрина публічних послуг в адміністративному праві Франції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-8-5354


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Хурдей В. Д., Ніфталиєва А. Маркетинг як стратегічний інструмент управління сучасним бізнесом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5353


Отрасль науки: -Маркетинг
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лойко Д. М. Інноваційні ресурси споживчого сектору економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5352


Отрасль науки: -Проблемы национальной экономики
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Буряк Я. Я. До поняття публічних послуг в публічно-сервісній діяльності органів публічного управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Карпюк В. М., Антонова Д. В., Сьоміна Ю. А. Основні параметри деформативності звичайних та пошкоджених залізобетонних балок, підсилених вуглепластиком, за малоциклового навантаження високих рівнів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-15-5350


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Осінська Д. С., Осітрова Ю. О. Правове регулювання перероблення відходів в Україні та зарубіжних країнах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Нєвалов А. Г., Сабадаш М. С. Найпоширеніші виклики та проблеми під час побудови медіаплану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Социальные коммуникации
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Євков А. М., Тупицька Є. О. Цифрове суспільство та інформаційні технології: нові виклики для підготовки фахівців з ІТ-права в Украні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Цимбаліста О. І., Абдюханова А. І., Єрмолаєва Т. В. Кодифікація екологічного законодавства як шлях приведення його у відповідність до вимог ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Задоєнко ​К. О. Гендерний паритет та гендерні квоти в системі державного управління: міжнародний досвід та українські реалії // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-5-5345


Отрасль науки: -Концептуальные основы государственной службы
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кринична І. П., Бараненко Н. О. Використання сучасних технологій комунікації публічної влади та громадськості в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-5-5344


Отрасль науки: -Функционирование и развитие механизмов государственного управления
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Тимченко Л. М. Стандарти якості надання адміністративних послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-7-5343


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Омельчук В. А., Притаманна ​Н. В. Інститут омбудсмена: теоретико-правові аспекти історії становлення та ролі в захисті прав людини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-7-5342


Отрасль науки: -Теория и история государства и права; история политических и правовых учений
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Романюк Б. В., Бантишев О. Ф., Довженко Є. В. Історія становлення і розвитку інституту спеціального звільнення від кримінальної відповідальності на теренах України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-7-5341


Отрасль науки: -Теория и история государства и права; история политических и правовых учений
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Пінчук В. В., Двойнос Я. Г. Розрахунок сепаратору з елементами вловлювання крапель рідини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скрипник Т. А. Оцінка впливу черкаської ТЕЦ на стан урболандшафтів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Петренко О. М. Потенціал застосування державно-приватного партнерства у сфері міського пасажирського транспорту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Государственное управление
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...260261