Марухленко О. В. Регіональний потенціал як основа економічного розвитку // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-2-4977


Отрасль науки: -Региональное управление и местное самоуправление
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Несевря П. И., Наумов В. А., Долотий М. А. Основные методы и особенности демонтажа зданий повышенной этажности // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-8-4976


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Миколенко А. И., Владимиров Е. В. Теоретические аспекты и сдерживающие факторы интеграции электронного правительства // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Юридические науки". - 2019. - 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-3-4975


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Іванов Ю. А. Деякі аспекти впливу системи фінансового моніторингу на функціонування банківського сектору критичної інфраструктури // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-3-4974


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Прощаєв В. В. Особливості правового регулювання організації і діяльності зовнішньої розвідки Республіки Білорусь та України: порівняльний аналіз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-3-4973


Отрасль науки: -Теория и история государства и права; история политических и правовых учений
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шульга С. В., Новіченко Л. С., Щирська О. В. Проблемні питання, тенденції та напрями розвитку професійної етики аудитора // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4972


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Іванюк С. Р., Приказюк Н. В. Кредитний ризик та його визначальні фактори в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4971


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Разінькова М. Ю., Небаба Н. О. Проблеми та перспективи туристичного маркетингу в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4970


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Оляднічук Н. В., Кучеренко Т. Є., Іванова Н. А., Підлубна О. Д. Удосконалення документального забезпечення обліку основних засобів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4969


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вовк О. В., Компанієць О. М., Шмаков В. В., Гриценко П. М., Литвинчук Д. М. Системний підхід до формування технічного обрису перспективних зразків авіаційної техніки на допроектних етапах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Юрковець О. С. Закономірності формування витрат дощових вод м. Києва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-8-4967


Отрасль науки: Архитектура
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Зайченко Н. І. Регенераціоністські мотиви іспанського педагогічного дискурсу на межі ХІХ – ХХ ст. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Семінський О. О., Онищенко Д. М. Експериментальне дослідження кінетики вкорочення волокон при обробці водо-волокнистих суспензій в роторно-пульсаційному апараті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Якимів Й. В., Бортняк О. М. Ефективність застосування роздільників у разі послідовного перекачування різносортних нафт магістральними трубопроводами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Крайник Г. С., Бондарева Н. В. Проблема доцільності виокремлення статей 263-1 та 270-1 у Кримінальному кодексі України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Марчевський В. М., Новохат О. А., Маргарян А. А. Моделювання процесу сушіння цеоліту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Долінський А. А., Коник А. В., Радченко Н. Л., Целень Б. Я. Сучасний стан забруднення повітря теплоенергетичними установками і шляхи зменшення шкідливих викидів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Турсунов А. М., Саидкаримова М. И. Состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли Узбекистана // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-8-4960


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Базарник Б. І. Професіоналізація суддів: особистісні та функціональні детермінанти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4959


Отрасль науки: -Философия права
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Базарник Б. І. Професіоналізація як складова компетентності суддів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-7-4958


Отрасль науки: -Философия права
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...241242