Населенный пункт:
Наманган, Узбекистан

Количество публикаций: 3

Мақолада талабалар мустақил ишини ташкил қилишда модулли ўқитиш методидан фойдаланиш масаласи электротехниканинг назарий асослари фани мисолида кўриб  чиқилган.

Калит сўзлар: мустқил иш, модулли таълим,  модул шакли ва методи,  фан блоклари, модул дастури,  ўқув элементлари, назорат тизими.


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)