Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 20

Євдокимов Б. М., Бєлялов Т. Е., Приходько О. М., Нечипорук Н. В. Зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства на засадах управління економічною стійкістю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7868


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні, науці і освітніх процесах: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 18-21 березня 2019)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Животок Е. Б., Бєлялов Т. Е. Комерційна таємниця в системі фінансово-економічної безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бєлялов Т. Е., Скочко Ж. В. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №18.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бєлялов Т. Е. Розробка та впровадження інновацій в системі вищої освіти: проблеми, особливості, перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки та фінансів: тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 29 вересня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки і фінансів: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 31 березня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки і фінансів: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 31 березня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки і фінансів: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 31 березня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Статтю присвячено дослідженню ролі фінансового моніторингу в системі управління фінансами підприємства. Проведено аналіз різноманітних підходів до визначення місця і ролі фінансового моніторингу в діяльності господарюючих суб’єктів.  

Ключові слова: фінанси, фінанси підприємства, фінансовий моніторинг, фінансова безпека, управління ризиками. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 20-23 березня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 20-23 березня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті розглянуто поняття фінансова стійкість підприємства, об’єктивна оцінка фінансової стійкості підприємства як основа його життєздатності є важливим інформаційним джерелом для обґрунтування і прийняття оптимального  управлінського рішення, щодо суб’єкта господарювання. Фінансова стійкість – це його незалежність у фінансовому відношенні і відповідність активів і пасивів підприємства завданням фінансово-господарської діяльності.

Абсолютні і відносні показники фінансової стійкості широко використовуються в обліково-аналітичній роботі. Саме цей етап аналізу має особливе значення для управління фінансовою стійкістю підприємства. На основі вивченої літератури був проведений аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості.

Ключові слова: фінансова стійкість, абсолютні і відносні показники, аналіз.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21-24 березня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21-24 березня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Дослідження внутрішнього моніторингу як інструменту управління фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: моніторинг, підприємство, середовище, інструмент, забезпечення безпеки.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті проаналізовано методи та інструменти фінансової стабілізації підприємства і запропоновано ряд заходів щодо їх удосконалення.

Ключові слова: фінансова стабілізація, неплатоспроможність, дебіторська заборгованість, запаси, грошові кошти.

 

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті проаналізовано ліквідність підприємства та запропоновано ряд заходів по удосконаленню управління нею.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, дебіторська заборгованість, запаси, грошові кошти.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)