Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 5

Анотація. У статті проаналізовано механізм оцінки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, механізм. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті проаналізована система внутрішнього моніторингу суб’єкта господарювання та запропоновано ряд заходів її удосконалення.

Ключові слова: моніторинг, система фінансового моніторингу, ймовірність банкрутства, загрози.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглянуто та запропоновано шляхи запобігання внутрішнім загрозам фінансово-економічній безпеці підприємства з огляду на необхідність забезпечення його стійкого розвитку в розрізі окремих функціональних складових фінансово-економічної безпеки.

Ключові слова: безпека, фінансово-економічна безпека, складові фінансово-економічної безпеки, внутрішні загрози фінансово-економічній безпеці.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В статті розглянуто теоретичні підходи до недобросовісної конкуренції як загрозі фінансово-економічній безпеці підприємства. Проаналізовано види та форми недобросовісної конкуренції.

Ключові слова: конкуренція, недобросовісна конкуренція, фінансово-економічна безпека, підприємство, форми, методи.

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено методичні підходи щодо оцінки депозитної діяльності банку.

Ключові слова: депозит, ресурсний потенціал, банк, банківські ресурси.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)