Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 23

Фіалко Н. М., Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Прокопов В. Г., Навродська Р. О., Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Малецька О. Є., Пархоменко О. Ю. Вплив тривалості змішування компонентів нанокомпозиту на величину його теплоємності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-8009


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фіалко Н. М., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецька О. Є., Рокитько К. В., Ганжа М. В., Сороковий Р. Я. Тепловий стан стінок стабілізаторів полум’я з нішовими порожнинами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-17-7657


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фіалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Малецька О. Є., Кутняк О. М., Бабак В. П., Щепетов В. В., Харченко С. Д. CFD моделювання температурних режимів пальникових пристроїв при використанні покриттів з різними теплопровідними властивостями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-12-7490


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фиалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алёшко С. А., Малецкая О. Е., Кутняк О. Н., Бабак В. П., Щепетов В. В., Харченко С. Д. Анализ теплового состояния микрофакельных горелочных устройств с многослойными защитными покрытиями // Международный научный журнал "Интернаука". — 2021. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-11-7485


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фиалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Алёшко С. А., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е., Хмиль Д. П., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Власенко Т. С. Влияние величины подводимого к стенке теплового потока на пространственное распределение коэффициента теплопроводности сверхкритической воды в каналах // Международный научный журнал "Интернаука". — 2021. — №13. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-13-7470


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фиалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алёшко С. А., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е., Клищ А. В., Дашковская И. Л. Закономерности течения в микрофакельных горелочных устройствах с пластинчатыми турбулизаторами потока // Международный научный журнал "Интернаука". — 2021. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-9-7407


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Любчик Г. М., Фіалко Н. М., Реграгі А., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Полозенко Н. П., Малецька О. Є., Кутняк О. М. Особливості методики термодинамічного моделювання газотурбінних і комбінованих на їх основі енергоустановок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-4-7056


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фиалко Н. М., Прокопов В. Г., Алёшко С. А., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Полозенко Н. П., Юрчук В. Л., Малецкая О. Е., Кутняк О. Н., Клищ А. В. Компьютерное моделирование процессов переноса в микрофакельных горелочных устройствах со специальными системами охлаждения // Международный научный журнал "Интернаука". — 2020. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-18-6547


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дінжос Р. В., Фіалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Навродська Р. О., Малецька О. Є., Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Попружук І. О., Валько О. В. Дослідження залежності процесів кристалізації полімерних мікрокомпозитів від швидкості їх охолодження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-18-6503


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фіалко Н. М., Дінжос Р. В., Меранова Н. О., Шеренковський Ю. В., Полозенко Н. П., Малецька О. Є., Попружук І. О., Валько О. В. Закономірності кристалізації полімерних мікрокомпозитів при їх наповненні мікрочастинками міді // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-18-6502


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Прокопов В. Г., Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е. Характеристики условий однозначности в теории локализации // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-8-6055


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Прокопов В. Г., Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е. Анализ особенностей локализации влияния внутренних источников теплоты и геометрии области в процессах переноса // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-9-6050


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Прокопов В. Г., Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е. Эффекты локализации влияния начальных условий в устойчивых многомерных процессах переноса // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-8-6040


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Фиалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Рокитько К. В., Полозенко И. П., Малецкая О. Е., Юрчук В. Л. Влияние величины избытка воздуха на характеристики неизотермического течения микрофакельных горелок стабилизаторного типа // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №5.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12