Шведова В. В., Півторак А. І. Визначення динамічних характеристик засобів вимірювальної техніки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №5. 


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)