Іванова Н. С. Забезпечення економічної безпеки регіону через систему раннього попередження та реагування загроз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)