Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 5

Совершенна І. О., Дарчук В. Г., Крижко О. В., Єрмак Ю. С. Дистинктивність Інтернет-брендінгу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №10.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Крижко О. В., Совершенна І. О., Коваленко А. М. Специфіка ціноутворення в умовах гострої конкуренції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №9.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Виноградова О. В., Cовершенна І. О., Крижко О. В., Тарасюк А. В. Види ефективності рекламної діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №8.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Совершенна І. О., Остролуцький О. О. Маркетингові стратегії конкуренції: аналіз сучасних концепцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Прага - Відень, 31 травня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)