Климчук М. І., Кисляк С. В. Програмний продукт для ідентифікації CpG-острівців // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №5. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кисляк С. В., Нетаєв Р. М. Оптимізація систем демонстрації графічного матеріалу під час навчального процесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ліщинська Р. В., Кисляк С. В. Програмний продукт для пошуку CRISPR-систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Галузь науки: Біологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кисляк С. В., Шалаєва О. С. Оптимізація алгоритму глобального вирівнювання з використанням афінної штрафної функції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Галузь науки: Біологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Проаналізовано найпопулярніші сервіси для передбачення miRNA мішеней. Розроблено програмний алгоритм роботи з сервісами. Досліджено головні фактори, що впливають на ефективність зв’язування між miRNA та мішенню. Розроблено сервіс для передбачення miRNA для заданої користувачем групи генів. Створені фільтри для результатів передбачення.

Ключові слова: miRNA, target site, регуляція генів, сервіс для передбачення мішеней, інгібування транскрипції.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)