Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 5

Чан-хі О. С., Озембловський В. О. B2C в електронній комерції: європейський вектор України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кириченко Д. І., Чан-хі О. С. Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції на ринку ЄС: проблеми та перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чан-хі О. С., Павловська К. О. Формування механізму регулювання агропродовольчого ринку в сучасних умовах господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Chan-khi O.,  Mosiichuk N. Agricultural cooperation: foreign experience for Ukraine // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2017. — №2.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 20-23 березня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)