Волошина С. В., Скубіліна А. В. Оцінка підходів до визначення стадій відтворення людського капіталу підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скубіліна А. В., Скроботова Д. І., Фурсова Р. С. Міжнародна трудова еміграція населення України: основні тенденції та проблеми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Научный диспут: вопросы экономики и финансов: тезисы докладов VІІІ Международной научно-практической конференции (Киев - Будапешт - Вена, 28 декабря 2016)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)