Населенный пункт:
Киев, Украина

Количество публикаций: 2

Смовженко Л. Г., Сорокіна Н. В. Характеристика методів й прийомів навчання іноземної мови студентів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18.


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)