Мазурік О. Ю. Побудова рекомендаційної системи відео за допомогою класу моделей Word2Vec // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)