Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Науменко А. С. Флотоекстракція іонів міді з водних розчинів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Отрасль науки: Химические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М., Галась М. А. Флотоекстракція барвника метилового фіолетового з водних розчинів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Отрасль науки: Химические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)