Колонтаєвський О. П., Половинка В. А. Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)