Дєгтяр О. А., Острогляд О. Г. Використання методів самоменеджменту в управлінні стійким розвитком організації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №5. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)