Рисцов І. К., Каплун О. О. Економіко-математичне моделювання вартості екологічного збитку пасажирського автотранспорту з урахуванням якості обслуговування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №5. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)