Населенный пункт:
Алматы, Казахстан

Количество публикаций: 2

Тулекова Г. Х., Ширин К., Азимова Д. П. Абай, Шәкәрім шығармаларынан ұлттық ерекшелікті есімді сөз тіркестерінің грамматикалық құрылымы мен танымы арқылы танып білу  // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №2.


Отрасль науки: Филологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)