Населенный пункт:
Харьков, Украина

Количество публикаций: 2

Климович Ю. О.Теоретичні та практичні підходи до визначення сутності теорій визнання держав у сучасному міжнародному праві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)