Кисляк С. В., Шалаєва О. С. Оптимізація алгоритму глобального вирівнювання з використанням афінної штрафної функції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Отрасль науки: Биологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)