Населенный пункт:
Львов, Украина

Количество публикаций: 1

Тимчишин-Чемерис Ю. В., Пилипенко С. М., Гомольська Н. І. Методичні рекомендації щодо подолання можливих ризиків в туристичній діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)