Берідзе Т. М., Лохман Н. В. управління підприємством на засадах теорії виробничих систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №11.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)