Фінансово-економічна наукова рада - офіційно зареєстрована наукова громадська організація (Реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі 1473885), є головним партнером Видавничого дому "Інтернаука". Основна діяльність Фінансово-економічної наукової ради спрямована на пошук рішень актуальних проблем в сучасній економічній науці. Головною  метою діяльності Фінансово-економічної наукової ради є організація, координація і проведення наукових досліджень з проблем сучасної економічної науки.

Фінансово-економічна наукова рада здійснює свою діяльність за такими напрямками:

-організація та координація наукових досліджень з економіки;

-залучення до наукової роботи талановитої молоді, в тому числі аспірантів і студентів;

-підтримка участі в міжнародних програмах і проектах, в тому числі грантових;

-підтримка наукових зв'язків c науковими та освітніми установами в питаннях організації та проведення наукових заходів (в тому числі конференцій, «круглих столів», семінарів і так далі);

-здійснення підготовки (сприяння в підготовці) і підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.

Фінансово-економічна наукова рада об'єднує вчених, викладачів, практикуючих фахівців, співробітників науково-дослідних інститутів, аспірантів, докторантів і здобувачів, студентів. 

Членство у науковому громадському об'єднанні у викладачів закладів вищої освіти передбачена п.38 пп.19 Постанови КМУ "Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" № 1187 від 30 грудня 2015 року.

Фінансово-економічна наукова рада запрошує науковців приєднатися до розвитку економічної науки і стати членом наукової громадської організації. Для цього необхідно:

​1. Заповнити заяву (скачати бланк), підписати її та надіслати скан заяви на адресу: editor@inter-nauka.com

2. Оплатити членський внесок та надіслати скан квитанції.

Розмір членського внеску становить:

-750,00 гривень (на 1 календарний рік);

-1200,00 гривень (на 2 календарні роки);

-1450,00 гривень (на 3 календарні роки).

Членам громадського об'єднання видається довідка.