Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine)


Костинець В. В. Проблеми та можливості індустрії гостинності в умовах виклику поширення COVID-19 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6858


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Вергун А. М., Сорока А. А. Перспективи розвитку бізнес-моделі страхових маркетплейсів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6819


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Кремень О. І., Кремень В. М., Кульша А. Є., Вахненко Є. В. Фінансові ресурси домогосподарств як складова економічного зростання національної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6809


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Скрипник М. І., Григоревська О. О. Розвиток підходів до формування інформаційного забезпечення стратегічного управління підприємством в умовах циркулярної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6793


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the V International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, December 30, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Олешко А. А., Павленко А. О., Рубанович О. Ю. Конкурентні стратегії підприємств в умовах економічної кризи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №19. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кремень О. І., Сорокіна В. О. Теоретичні засади механізму управління фінансовими результатами банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6600


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Олешко А. А., Басараб О. І. Формування корпоративної культури медіапідприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6576


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пікалюк О. А., Коваленко Д. І. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6560


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the ІІI International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, October 30, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the ІІI International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, October 30, 2020)


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Скрипник М. І., Шайнюк І. В. Облік фінансових результатів в умовах імплементації стандартів обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Радіонова Н. Й., Тищенко С. В. Методичні засади проведення аудиту виробничих запасів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №16.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Костинець В. В. Інструментарій цифрового маркетингу в сучасних умовах функціонування ресторанного бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6400


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Стрижак Д. С. Організаційно-економічні аспекти механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Беляк А. П. Організація обліку грошових коштів при використанні інформаційних технологій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Бех А. М. Удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами працівникам // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Семібратов Д. С., Русіна Ю. О. Управління інвестиційною політикою КБ АТ «ПУМБ» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бреус С. В., Підкуйко О. О., Невмержицька С. М., Кирилко Н. М. Інвестиційна політика держави у контексті публічного адміністрування // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6-6137


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Зінорук Л. В. Сучасні тенденції та фактори впливу на формування брендингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-6-6107


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123456...2021