Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine)


Радіонова Н. Й., Войтенко М. В. Методичні засади проведення аудиту основних засобів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скрипник М. І., Слепченко В. П. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-15-7611


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Божок К. К. Удосконалення організації обліку оплати праці на виробничих підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Будякова О. Ю., Новікова А. К. Основні аспекти та структура системи формування персоналу підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Столярчук О. О., Коваленко Д. І. Депозитна політика банку та інструменти її реалізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-10-7589


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Будякова О. Ю., Міркевич Ю. С. Необхідність використання бізнес-моделей для підвищення прибутковості підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №14. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кліщук М. С., Тарасенко І. О. Оптимізація витрат в закладах фахової передвищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7560


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кошара І. О., Русіна Ю. О., Коваленко Д. І. Формування системи показників фінансової стійкості підприємств авіаційної промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7541


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Батрак О. В. Стратегії розвитку фінансового сектора та фінансової індустрії в Україні на інноваційних засадах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7535


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Салтан Р. О., Pусіна Ю. О., Коваленко Д. І. Сучасний стан розвитку фінансової стійкості банківської системи України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №12. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шептицька А. Б., Русіна Ю. О. Управління фінансовими результатами підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Золковер А. О. Дослідження ролі фінансового ринку у процесах детінізації економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2018. - №3.


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Золковер А. О. Роль фінансових діджитал-інновацій у процесах детінізації національної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №4.


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Гавриленко Н. Г., Тарасенко І. О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7046


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кононенко Г. І., Русіна Ю. О., Золковер А. О. Інструментарій оцінювання конкурентних переваг підприємства // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 110-120. https://doi.org/10.25313/mono2020-8


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тарасенко І. О., Галаган О. Ю. Екологічні аспекти переходу підприємств України до сталого розвитку // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 84-99. https://doi.org/10.25313/mono2020-10


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тарасенко І. О., Тарасенко О. С. Ідентифікація загроз та можливостей розвитку вищої освіти України в контексті управління економічною безпекою // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 70-83. https://doi.org/10.25313/mono2020-5


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Миненко С. В., Золковер А. О.  Еволюція системи протидії легалізації кримінальних доходів  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-7005


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Цалко Т. Р., Невмержицька С. М. Проблеми сучасної підготовки та кадрового забезпечення державної служби в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-1-6973


Branch of science: -Conceptual framework of public service
Read onlineDownload article (pdf)

Вергун А. М., Сорока М. А. Методичні підходи до розробки системи управління інформаційною безпекою підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12345...2021