Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 3

Стасіневич С. А., Валявський С. М. Використання відходів агропромислового виробництва для підвищення ефективності енергозабезпечення // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2017. - №1.

 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)