Mukachevo State University (Mukachevo, Ukraine)


Щербан Т. Д., Щербан Г. В. Психологічні особливості спілкування та реагування у конфліктних ситуаціях у системі професійного навчання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №12. 


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XLІІІ International scientific-practical conference (Kharkiv - Vienna - Berlin, July 30, 2019)


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Щербан Т. Д., Гоблик В. В. Розвиток психологічних характеристик особистості у професійному навчанні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11. 


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Зарічна О. В. Роль та особливості транскордонного підприємницького кластеру // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4041


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХІ International scientific-practical conference (Moscow-Astana-Kharkov-Vienna, June 29, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХVІІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kiev – Vienna, March 29, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Смочко Н. М., Касинець О. В. Інноваційні моделі територіальних моноутворень в сучасному геопросторі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №4. 


Branch of science: Geographical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХVІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kiev - Vienna, January 30, 2018)


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Фенцик О. М. Формування методичної компетентності студентів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Розман І. І. Персоніфікація освітньо-виховного процесу в Україні як складова розвитку сучасної науки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Росола У. В. Особливості маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХV International scientific-practical conference (Moscow - Astana - Kharkiv - Vienna, December 28, 2017)


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Розман І. І. Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі О. І. Маркуша та Т. Ф. Бугайко) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Воронова О. Ю. Формування професійної рефлексивності майбутніх вихователів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Щербан Т. Д., Гоблик В. В. Мисленнєва активність учителя // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Розман І. І. Історія становлення педагогічної думки в Україні  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Щербан Т. Д., Фельцан М. І. Професійна самосвідомість майбутніх психологів  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Щербан Т. Д., Щербан Г. В., Михайлова К. В. Проблема формування уявлення учителів про себе і самосвідомість // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХІV International scientific-practical conference (St. Petersburg - Astana - Kiev - Vienna, November 29, 2017)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХІV International scientific-practical conference (St. Petersburg - Astana - Kiev - Vienna, November 29, 2017)


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12345