National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (Kharkiv, Ukraine)


Чернобровкіна  C. В. Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність мікро-, малих та середніх підприємств України на світовому ринку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8195


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Ковшик В. І., Яценко О. М., Горбунов М. П. Менеджмент дистанційної роботи в умовах пандемії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7651


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ходирєва О. О. Економічна сутність стратегічного контролінгу, його місце в управлінні промисловим підприємством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7340


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лінькова О. Ю. Мотивація персоналу через навчання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7040


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Прохоренко О. В., Алєксєєва І. С. Вплив запровадження системи управління якістю (СУЯ) на конкурентоспроможність підприємств кондитерської промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6868


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the IV International scientific conference (Prague, Czech Republic, November 27, 2020)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Чайка Т. Ю. Оптимізація системи показників матеріальних потоків у готельно-ресторанному бізнесі: логістичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6577


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Osondu M., Prokhorenko O. Organizational development concept definition: historical aspect and morphological analysis // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2020. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6570


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Угрімова І. В., Антонова А. М. Управління інноваціями та інноваційними процесами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №16.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Овсієнко К. Ю., Овсієнко А. І. Фінансові фактори стимулювання впровадження нововведень на промислових підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6303


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Овсієнко А. І., Овсієнко К. Ю. Критерії ефективності висококонкурентної продукції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6297


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Гомон А. М., Терещенко Л. Я., Заверющенко Н. П., Лухина М. Ю. Тема смеха в позднем творчестве Леонида Андреева: «Искренний смех» (1910) // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №4.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Прохоренко О. В., Ковшик В. І. Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності в контексті забезпечення сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5700


Branch of science: -Economy of sustainable development and nature management
Read onlineDownload article (pdf)

Гомон А. М., Сухоруков В. А., Заверющенко Н. П., Дьяченко Е. В. «Скверный анекдот»: идея сверхчеловека Ф. Ницше в «Рассказе о Сергее Петровиче» (1900) Леонида Андреева // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №2.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Гомон А. М., Чернявская С. Н., Полянская И. В. «Отвратительный гротеск эпохи»: «Так было» (1905) Л. Н. Андреева: смеховая неомифология и интертекст // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №2.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Гомон А. М., Терещенко Л. Я. Сказочный дискурс прозы Л. Н. Андреева // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №14. 


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Гомон А. М. Тема «Маленького человека» в раннем творчестве Леонида Андреева // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №13.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Гомон А. М. Джонатан Свифт в творческом восприятии Леонида Андреева // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №13.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Сілова Я. В. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123