National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (Kharkiv, Ukraine)


Сілова Я. В.Порівняльний аналіз підходів до визначення оціночної вартості акцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5176


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Гринь Г. И., Касьян Е. С., Дейнека Д. Н., Кирнос Е. В. Фотокаталитическая очистка воды // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №7.


Branch of science: Chemical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XL International scientific-practical conference (Kharkov - Vienna - Berlin, March 28, 2019)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XL International scientific-practical conference (Kharkov - Vienna - Berlin, March 28, 2019)


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІІІ International scientific-practical conference (Kharkiv - Vienna - Berlin - Astana, January 30, 2019)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІІІ International scientific-practical conference (Kharkiv - Vienna - Berlin - Astana, January 30, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Білоцерківський О. Б., Соснов І. І. Особливості антикризового управління торговельними підприємствами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4522


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Шахтарін К. О., Носирєв О. О. Брендінг компанії в аспекті ефективного інноваційного маркетингу (на прикладі корпорації apple) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4490


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Хаустoва І. Є., Юр’єва І. А., Александрова В. О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності підприємств готельної сфери // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4322


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Гомон А. М. Смеховое начало в творчестве Л. Н. Андреева (проза начала 1900-х гг.) // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №16.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Мордовцев А. С. Применение нечетких множеств к оценке инвестиционных рисков  предприятия // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Экономические науки". - 2018. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-9-4168


Branch of science: -Mathematical methods and models in economics
Read onlineDownload article (pdf)

Брінь П. В., Прохоренко О. В., Ковшик В. І. Організація оцінки результативності інформаційної системи управління логістичними витратами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4042


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мірошник К. А. Дослідження розподілу параметрів електричного поля вздовж гірлянди ізоляторів ЛЕП НВН // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-10-3884


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)

Клунко Н. С. Преимущества и недостатки сотрудничества МВФ и Украины: влияние траншей на внешний долг страны // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №4.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХV International scientific-practical conference (Moscow - Astana - Kharkiv - Vienna, December 28, 2017)


Branch of science: Pharmaceutical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Яценко О. М., Ковшик В. І. Управлінська культура менеджерів як основа конкурентоздатності організацій в умовах глобалізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мірошник К. А. Використання програмного середовища Mathcad для розрахунку параметрів ЛЕП // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific debate: the issue of economy and finance: Abstracts of Х International scientific-practical conference (Kyiv - Budapest - Vienna, June 30, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Summary: The article describes the using of Mathcad software environment for the computation of the electric parameters of electricity transmission lines by the method of mirror charges.

Key words: the method of mirror charges, computation of the parameters of electricity transmission line, Mathcad software environment.


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)

Summary. Research in the field of movement of energies and the formation of matter in the vacuum of space and structure determination of field space.

Key words: electric and magnetic fields, photons, gravity, energy density of the field pulse frequency.


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123