National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine)


Ємельянов О. Ю. Модель оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств на засадах аналізування їх властивостей // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5132


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Міркунова Т. І. Дослідження підходів до оцінювання вартості інноваційних технологій у контексті еволюції моделей інноваційного процесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5121


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Бойків М. В., Житенко О. В. Аналіз досліджень маршрутизації руху з використанням мурашиних алгоритмів оптимізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю. Інструментарій оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-5006


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В. Ресурсозбереження як чинник економічного розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-5005


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Барвінська Є. С., Барвінська Х. А.  Управління організаційною поведінкою автотранспортного підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-5004


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Мрихіна О. Б., Ковальчук Ю. М. Сучасні особливості оцінювання вартості нематеріальних активів суб’єктів господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4952


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Остапенко Л. О. Нормативно-правові акти, як один з видів джерел реалізації трудових відносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-2-4854


Branch of science: -Labor Law; Social Security Law
Read onlineDownload article (pdf)

Воскресенська Т. І., Ольшанська М. В. Статистична звітність підприємств: якісна характеристика, проблеми формування і використання її показників // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4820


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л. Ще раз про юриметрику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-1-4763


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Мрихіна О. Б., Данилович Т. Б., Гавриляк А. С., Міркунова Т. І. Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у контексті сучасного етапу розвитку інноваційної інфраструктури України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-4710


Branch of science: -Regional economy
Read onlineDownload article (pdf)

Щадило О. І. Розуміння свободи у європейській філософії права (XIV-XVII ст.) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-6-4676


Branch of science: -Philosophy of Law
Read onlineDownload article (pdf)

Щадило О. І. Особливості забезпечення принципу свободи в цифрову епоху // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-3-4675


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific Debate: the Issues of Economy and Finance: Abstracts of ХІІІ International scientific-practical conference (Kharkiv - Vienna - London, January 31, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІІІ International scientific-practical conference (Kharkiv - Vienna - Berlin - Astana, January 30, 2019)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Савчин О. І. Функціонування підприємств в умовах ризик-середовища та невизначеності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В. Визначення чинників, які стримують процес ресурсозберігаючих технологічних змін на підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4374


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шевчук М. С., Максимович В. М., Мандрона М. М. Дослідження генератора псевдовипадкових бітових послідовностей Джиффі на основі FCSR // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-19-4334


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Юрійчук О. О. Криза національної самобутності у контексті правового мультикультуралізму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-8-4262


Branch of science: -Philosophy of Law
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:1234