National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine)


Ливдар М. В. Блокчейн як технологія: проблеми та перспективи розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8265


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Вівчар О. Й., Волошин О. П., Червінська О. С. Запобігання ризикам виникнення фінансової кризи в учасників територіальної громади // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8261


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Остапенко О. О., Крижановський А. С. Адміністративно-правове забезпечення реалізації громадянами права на житло в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-6-8241


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Дурман О. Л., Барич-Тіновська Л. П. Фінансова децентралізація та інструменти підтримки розвитку територіальних громад // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8239


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Ilchuk P., Kots O., Adamenko D. The enterprises` assets as the source of national economy post-war recovery // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8237


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Горбонос Ф. В., Цюх С. І., Хмиз М. В., Процевят О. С., Князь С. В. Тенденції і питання продовольчої безпеки України в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8196


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Личенко І. О. Система публічного управління України: зміни періоду // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8192


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Бондарчук М. К., Бобанич М. М. Моніторинг фінансового стану страхової компанії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-8-8176


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бондарчук М. К., Ющик Ю. В. Стратегічні напрями управління активами і пасивами банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8162


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Любомудрова Н. П., Дрейчук М. А. Формування кадрового резерву в організаціях в умовах невизначеності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-8-8159


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Любомудрова Н. П., Гойчук В. І. Адаптація персоналу організацій до роботи в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-8-8158


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лущик М. В., Гуцало Д. І. Географія карнавального туризму в Америці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8149


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Князь С. В., Цюх С. І., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В., Старченко А. Ю. Регулювання системи управління економічною безпекою бізнес-структур // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8135


Branch of science: -Economic security of business entities
Read onlineDownload article (pdf)

Карпінський Б. А., Карп’як А. О. Основи масштабної цінності інформаційно-технологічних підприємств на засадах кластеризації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8084


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Князь С. В., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В. Діяльність бізнес-структур як об’єкт моніторингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8072


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кошова Б. Р., Макар О. П. Роль теорій простору у формуванні сучасної інфраструктури // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8040


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Макар О. П. Сучасний стан розвитку ділового туризму в Україні та туристичних регіонах світу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8039


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Козик В. В., Мрихіна О. Б., Козевич Р. І., Богдан П. І. Концептуальний підхід до бізнес-моделювання інтелектуально-інноваційних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8038


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Князь С. В., Скриньковський Р. М., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В. Оцінювання та аналізування чинників, які впливають на формування системи моніторингу діяльності бізнес-структур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8037


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Князь С. В., Скриньковський Р. М., Коновалюк І. В., Русин-Гриник Р. Р. Вибір джерел отримання інформації і методів моніторингу діяльності бізнес-структури // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8029


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...1112