National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine)


Юзевич В. М., Павловські Г., Павленчик А. О., Мисюк Р. В., Тиркало Ю. Є., Ільчишин М. З. Оптимізація управлінського рішення щодо асортиментної політики підприємства із використанням математичного моделювання в умовах ризику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8532


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Легенький М. І. Наукові та практичні аспекти запровадження нормативно-правового регулювання адміністративних процедур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-1-8529


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Яворська Н. П., Данько Т. І. Особливості розвитку цифрової економіки України та ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8494


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю., Баланська О. І., Жигало О. Ю. Теоретичні засади оцінювання ризиків інвестування у житлове будівництво // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8470


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Коваль М. М. Сучасні превентивні стратегії спрямовані на запобігання злочинних дій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-12-8452


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Костюк У. І. Адміністративно-правовий статус судових органів як суб’єктів захисту права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8441


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Лемішовська О. С., Мазур І. Р. Особливості штучного інтелекту в бухгалтерському обліку і аудиті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8438


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Колещук О. Я., Ємельянов О. Ю., Гаврась Д. Р., Данилович О. Т. Технічне переозброєння підприємств як напрям забезпечення їх техніко-технологічного розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8430


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Петрушка К. І., Ємельянов О. Ю., Гавриляк А. С. Оцінювання доцільності та ефективності інвестування в оновлення основних засобів підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8429


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лакіза В. В. BIG DATA в умовах інноваційного розвитку цифрової економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8428


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Хома І. Б., Скіп Р. А. Аналіз кредитної політики банківського сектору України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8427


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю. Методи оцінювання та напрями зниження схильності підприємств до банкрутства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8426


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гавриляк А. С., Гавриляк С. А., Данилович О. Т. Автоматизація виробничих процесів у будівництві, як чинник підвищення його ефективності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8423


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Когут І. В., Лебідь Т. В. Проблеми та перспекиви розвитку індустріальних парків Україниі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8413


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Добош З. А. Поняття та особливості судового контролю у сфері публічного управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8392


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Русин-Гриник Р. Р., Павловські Г., Павленчик Н. Ф., Пилипенко І. М., Батьковець Н. О., Куриліна О. В. Кластеризація факторів, що впливають на прийняття управлінських рішень підприємств е-бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8376


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю., Бреньо А. В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовою стійкістю підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8365


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лесик Л. І., Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О., Боничишин Ю. О. Економічний потенціал підприємств: сутність, види та особливості формування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8364


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Желізняк Р. Й., Побурко О. Я., Сергеєв О. М., Адаменко Д. В. Фінансові результати підприємств під час пандемії та у військовий час: динаміка та тенденції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8363


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Ливдар М. В., Поліщук І. А. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8362


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...1213