National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine)


Комаринська І.-Д. О. Теоретичні засади лінгвістики тексту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №17.​


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Buriak Ya. Human centrism in public management: toward a theory // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences" - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-7-5422


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Яворська Н. П., Данько Т. І. Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності торговельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5416


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Дзюбіна А. В. Довіра як фактор налагодження ефективної взаємодії між суб’єктами електронного ринку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5414


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Фіцик С. О. Роль теологічної концепції у політико-правових поглядах В’ячеслава Липинського // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-6-5357


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Буряк Я. Я. Доктрина публічних послуг в адміністративному праві Франції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-8-5354


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Буряк Я. Я. До поняття публічних послуг в публічно-сервісній діяльності органів публічного управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Афонін М. О., Постранський Т. М., Рогальський Р. Б. Дослідження закономірності «інтенсивність – щільність» для транспортних потоків в реальних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ilchuk P., Kots O., Motoria K. Essence of bank financial stability and methods of its evaluation: theoretical aspects // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2019. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-9-5200


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю. Модель оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств на засадах аналізування їх властивостей // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5132


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Міркунова Т. І. Дослідження підходів до оцінювання вартості інноваційних технологій у контексті еволюції моделей інноваційного процесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5121


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Бойків М. В., Житенко О. В. Аналіз досліджень маршрутизації руху з використанням мурашиних алгоритмів оптимізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю. Інструментарій оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-5006


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В. Ресурсозбереження як чинник економічного розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-5005


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Барвінська Є. С., Барвінська Х. А.  Управління організаційною поведінкою автотранспортного підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-5004


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Мрихіна О. Б., Ковальчук Ю. М. Сучасні особливості оцінювання вартості нематеріальних активів суб’єктів господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4952


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Остапенко Л. О. Нормативно-правові акти, як один з видів джерел реалізації трудових відносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-2-4854


Branch of science: -Labor Law; Social Security Law
Read onlineDownload article (pdf)

Воскресенська Т. І., Ольшанська М. В. Статистична звітність підприємств: якісна характеристика, проблеми формування і використання її показників // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4820


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л. Ще раз про юриметрику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-1-4763


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12345