National University "Lviv Polytechnic" (Lviv, Ukraine)


Шевчук М. С., Максимович В. М., Мандрона М. М. Дослідження генератора псевдовипадкових бітових послідовностей Джиффі на основі FCSR // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-19-4334


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Юрійчук О. О. Криза національної самобутності у контексті правового мультикультуралізму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-8-4262


Branch of science: -Philosophy of Law
Read onlineDownload article (pdf)

Білик О. І. Дослідження впливу гендерної асиметрії на економіку: причини, наслідки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-8-4093


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Теребух А. А., Чорненька Н. В. Впровадження інновацій в готельному бізнесі на основі проектного менеджменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4039


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю. Концептуальні підходи до оцінювання рівня техніко-технологічного розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4029


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Курило О. Б., Петрушка Т. О., Симак А. В. Вплив працезберігаючих технологічних змін на процес структурування витрат підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4028


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Коць О. О., Ярошевич Н. Б., Корначук О. Ю. Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ходус Г. М. Про нормативно-правове регулювання діяльності ломбардів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №4. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Остапенко Л. О. Про джерела правового регулювання зайнятості і працевлаштування населення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №4. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Хома І. Б., Піун Ю. І. Хеджування валютних ризиків у Польщі та в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Петрушка И. М., Мороз О. І., Петрушка К. І. Зовнішньодифузійні процеси сорбції барвників з рідинних середовищ комплексними сорбентами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Легенький М. І. Категоріально-змістові передумови дослідження адміністративно-правових засад формування і реалізації державної політики у сфері освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №3. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Стасевич С. П., Казимира І. Я., Костюк І. В., Кузь О. Н. Теплова модель для локальної електромагнітної термотерапії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-9-3781


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пирог О. В., Катан В. О. Моделювання економічного розвитку національної економіки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-4-3694


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лащик І. І., Віблий П. І., Бондаренко Л. П. Модель антикризового управління комерційним банком // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-4-3691


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Баїк О. І. До питання тлумачення податково-правових норм // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №2. DOI: 10.25313/2520-2308-2018-1-3659


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Стасевич С. П., Казимира І. Я., Кузь О. Н. Теплова модель тіла людини при електромагнітній гіпертермії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №7. DOI: 10.25313/2520-2057-2018-7-3658


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гірна О. Б. Процесна орієнтація в концепції управління ланцюгом поставок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-3-3634


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

The Global Problems of Economy and Finance: Abstracts of Х International scientific-practical conference (Kyiv - Praga - Vienna, February 28, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лакіза В. В. Процедура здійснення змін в результаті регулювання процесів функціонування підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:1234