Taras Shevchenko National University of Kiev (Kiev, Ukraine)


Porieva V. NGOs interaction with EU institutions within the process of forming and implementing EU policy: effective public policy tools for the environmental policy of Ukraine // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-6-8277


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Гура В. Л., Богуславський О. В. Використання нових методів трансферу знань для навчання фахівців з експортного контролю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8267


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сенніков В. Ю. Деякі питання вдосконалення законодавства у контексті конституційно-правового регулювання всеукраїнського референдуму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-10-8259


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Подоляка А. М., Христинченко Н. П., Шопіна І. М. Особливості взаємодії Міністерства оборони України з іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю над силами оборони // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8223


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Гринчук В. А. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми теорії та практики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8220


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Чередніченко О. П. Розробка індикаторів для оцінки рівня розвитку міських транспортних систем // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8181


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Єфанова Є. В. Вплив ЗМІ на масову та правову свідомість // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Ярмолюк А. А. Вплив концепції відкритих інновацій на законодавство у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-7-8166


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Аблаєв Б.А. Примус до співавторства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-6-8154


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Чередніченко О. П., Приймаченко О. В. Управління міською мобільністю в аспекті транспортної системи міста (на прикладі м. Києва) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-7-8108


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Іванова В. М. Атлас загроз зовнішньоекономічній безпеці України як механізм удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8104


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Мурована Т. О. Інноваційний розвиток підприємств як основа їх стійкості в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8089


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Іванова В. М. Основні засади функціонування механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки країн-членів ЄС // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-4-8076


Branch of science: -Practical aspects of economic security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Іванова В. М. Пріоритетні напрями удосконалення механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки україни в сучасних умовах // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-2-8075


Branch of science: -Practical aspects of economic security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Іванова В. М. Історія становлення та розвитку системи економічної безпеки України (1990-2022 рр.) // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-1-8074


Branch of science: -Practical aspects of economic security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Іванова В. М. Сучасні тенденції співпраці України та ЄС у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-8068


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Ільященко Б. В. Фінансова безпека корпорації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Барданова А. О. Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-5-8052


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Сиволоб В. Ю. Регулювання відносин з віртуальними активами та його вплив на податкове законодавство України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-5-8051


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Федорець О. К. Особливості перекладу газетної лексики соціально-політичних турецькомовних текстів українською мовою // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...1213