Taras Shevchenko National University of Kiev (Kiev, Ukraine)


Zhylinska O., Kovalenko V. Strategic marketing management: essence and peculiarities // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8534


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Gurina G., Bugayko D., Zablotska R., Korzh M., Sydorenko K. National economic interests of Ukraine in the sphere of international economic relations // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8510


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Бугайко Д. О., Гуріна Г. С., Заблоцька Р. О., Корж М. В., Сидоренко К. В. Світовий ринок технологій у сфері авіації як форма реалізації міжнародних науково-технологічних відносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8491


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Ковалів М. В., Литвин Н. А., Подоляка А. М., Шопіна І. М. Інформаційна безпека взаємодії суб’єктів демократичного цивільного контролю за діяльністю Міністерства оборони України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-12-8484


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Скопенко Н. С., Євсєєва-Северина І. В., Кириченко О. М. Вплив технологій штучного інтелекту на ефективність діяльності бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8425


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Коропатнік І. М., Карелін В. В., Литвин Н. А. Правове забезпечення взаємодії Міністерства оборони України з іншими суб’єктами в системі демократичного цивільного контролю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-10-8351


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Ковалів М. В., Микитюк М. А., Мариняк Н. М. Правове регулювання деофшоризації у фінансовому праві України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-10-8329


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Porieva V. NGOs interaction with EU institutions within the process of forming and implementing EU policy: effective public policy tools for the environmental policy of Ukraine // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-6-8277


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Гура В. Л., Богуславський О. В. Використання нових методів трансферу знань для навчання фахівців з експортного контролю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8267


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сенніков В. Ю. Деякі питання вдосконалення законодавства у контексті конституційно-правового регулювання всеукраїнського референдуму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-10-8259


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Подоляка А. М., Христинченко Н. П., Шопіна І. М. Особливості взаємодії Міністерства оборони України з іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю над силами оборони // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8223


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Гринчук В. А. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми теорії та практики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8220


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Чередніченко О. П. Розробка індикаторів для оцінки рівня розвитку міських транспортних систем // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8181


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Єфанова Є. В. Вплив ЗМІ на масову та правову свідомість // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Ярмолюк А. А. Вплив концепції відкритих інновацій на законодавство у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-7-8166


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Аблаєв Б.А. Примус до співавторства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-6-8154


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Чередніченко О. П., Приймаченко О. В. Управління міською мобільністю в аспекті транспортної системи міста (на прикладі м. Києва) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-7-8108


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Іванова В. М. Атлас загроз зовнішньоекономічній безпеці України як механізм удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8104


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Мурована Т. О. Інноваційний розвиток підприємств як основа їх стійкості в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8089


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Іванова В. М. Основні засади функціонування механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки країн-членів ЄС // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-4-8076


Branch of science: -Practical aspects of economic security of the state
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...1213