National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine)


Symonenko O., Symonenko D. Forecasting stock market food index using commodity futures quotes // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8409


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Курило В. І. Захист прав іноземців та осіб без громадянства судами України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8395


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Вдовенко Н. М., Горяна Л. Г. Забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку системи механізмів управління здоров’язбережувального простору освіти в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-1-8187


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Klymenko M. “Green” policy and environmental taxation as the instruments to tackle climate change // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8150


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Bochko O., Rii I., Zastulka I.-O. Peculiarities of information and analytical system of natural resources monitoring // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2022. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-8057


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Курило В. І., Павленко Д. Ю. Розвиток і становлення прокуратури України як суб’єкта владних повноважень: історико-правовий аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-7963


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Shynkaruk L., Dielini M., Kendus D. Directions of socially responsible management of agricultural enterprises under the conditions of sustainable development // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7912


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Камінська Т. Г., Шатковська Л. С., Ільчак О. В. Особливості методики обліку розрахунків за страхуванням сільськогосподарської продукції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7908


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Medvedska V. Correlation of scientific approaches to the definition of family violence // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-2-7901


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Могилевська О. Ю., Слободяник А. М. Dіgital-технології у підприємницькій діяльності в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7876


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Красовська О. Ю., Хаустова Є. Б., Петровська С. В., Березовська Л. О. Стратегічний маркетинг як детермінанта сталого розвитку бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7869


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Костенко О. М., Савченко А. М., Скорик М. О. Обліково-аналітичні інструменти управління борговими розрахунками // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7849


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Чухліб А. В., Ященко А. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності виробництва продукції рослинництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7824


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Вергунов В. А., Курило І. В., Головко Л. О. Стратегічні пріоритети розвитку спільної сільськогосподарської політики ЄС в контексті продовольчої безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-12-7807


Branch of science: -International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Симоненко О. І., Пучка Ю. І. Аналіз як складова забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №19. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Симоненко О. І., Щегельська Д. Р. Адаптування теоретико-методичних напрацювань управлінського обліку до аграрної специфіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-18-7769


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Чухліб А. В., Молнар В. В. Інформаційно-статистичне забезпечення оцінки ефективності зерновиробництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Симоненко О. І., Десятникова Н. О. Економічна сутність витрат та нормативно-правове регулювання їх обліку та аналізу у рослинництві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Чухліб А. В. Інформаційно-статистичне забезпечення оцінки виробництва продукції льонарства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гайдай Д. В., Степасюк Л. М. Роль прибутку у прогнозуванні розвитку бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...910