Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ivano-Frankivsk, Ukraine)


Середюк М. Д., Григорський С. Я. Гідродинамічний розрахунок нафтопроводу при транспортуванні нафти з неньютонівськими властивостями за низьких швидкостей зсуву // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Середюк М. Д., Григорский С. Я. Регулирования режима последовательной перекачки разносортных нефтей изменением частоты вращения вала насосных агрегатов // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №12.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Іванов О. В., Григорський С. Я. Теплогідравлічний розрахунок газотранспортної системи за неповного завантаження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Михалків В. Б., Волошин Т. В. Сумісна робота повнонапірних і неповнонапірних нагнітачів природного газу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Люта Н. В., Лісафін В. П. Механізм впливу магнітного та електричного полів на реологічні властивості нафти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Якимів Й. В., Бортняк О. М. Ефективність застосування роздільників у разі послідовного перекачування різносортних нафт магістральними трубопроводами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Михалків В. Б. Вплив витікання газу з імпульсної лінії на точність витратоміра // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Петруня-Пилявська Н. А. Дослідження культури середньовіччя з позицій філософсько-культурологічної теорії  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Branch of science: Culture
Read onlineDownload article (pdf)

Якимів Й. В., Бортняк О. М. Експлуатація магістральних нафтопроводів з періодичними скиданнями нафти при заданому розміщенні нафтоперекачувальних станцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, November 29, 2018)


Branch of science: Social media
Read onlineDownload article (pdf)

Середюк М. Д. Вплив зміни швидкості на змішування різносортних рідин у процесі їх послідовного перекачування трубопроводом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Копей Б. В., Лях М. М., Кривоножко Т. А. Конструктивне моделювання мультифункціонального багатофазного сепаратора // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Романишин Ю. Л., Бойчук К. А. Теоретико-практичні аспекти використання ІКТ-базованих комунікаційних каналів у діяльності ІТ-організацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Branch of science: Social media
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of ХІІ International scientific-practical conference (Kiev-St. Petersburg-Vienna, July 31, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Слабінога М. О., Микитка Т. Г. Розробка віртуального веб-орієнтованого середовища для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №12.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Перевозова І. В., Даляк Н. А., Морозова О. С., Перевозова Д. Д. Матриця комерційного аналізу як інструмент оцінки ефективності постачальницько-збутової діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-3988


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дволітка М. Я. Прогнозування показників надійності лінійної частини магістрального газопроводу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-11-3935


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Іванов О. В. Розробка моделі транспортування газу магістральним газопроводом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Михалків В. Б. Перехід магістрального газопроводу у реверсний режим // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пилипів Л. Д. Аналіз ефективності впливу термообробки нафти на гідравлічні втрати в магістральному нафтопроводі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:1234