Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ivano-Frankivsk, Ukraine)


Бзунько Г. Б., Петруня-Пилявська Н. А., Білоус Л. В. Створення системи закладів вищої освіти у Східній Галичині (1867 – 1914 рр.) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-10-8250


Branch of science: Historical science
Read onlineDownload article (pdf)

Кропивницька В. Б., Магас Д. М. Застосування штучних нейромереж для вирішення проблем нафтогазової промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кропивницька В. Б., Магас Д. М. Методи розрахунку RUL в контексті нафтогазової промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Середюк М. Д. Розрахунок коефіцієнта гідравлічного опору в газових мережах населених пунктів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-8-8156


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Architecture
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дорошенко Ю. І., Люта Н. В., Маркевич М. В. Комп’ютерне моделювання технологічних процесів на об’єктах зберігання нафти і нафтопродуктів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №7.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Люта Н. В., Бортняк О. М., Антонюк Н. В. Спеціальні методи покращення структурно-реологічних властивостей нафт з метою підвищення енергоефективності експлуатації нафтотранспортних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Григорський С. Я., Іванов О. В. Дослідження режимів роботи магістрального нафтопроводу для виносу скупчень води // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Стасюк Р. Б., Белей О. І., Мірзоєва О. Ю., Зібаров К. П. Аналіз шляхів зниження напружень і деформацій при ремонті трубопроводів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-6-8056


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Григорський С. Я., Іванов О. В. Особливості гідравлічного розрахунку газорозподільних мереж при транспортуванні суміші природного газу з воднем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Середюк М. Д. Газогідродинамічний розрахунок  процесу витіснення нафти азотом при консервуванні ділянки нафтопроводу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-7991


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ostapiak V., Kushniryuk V. The image of a leader in the formation of political existence (comparative analysis) // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-2-7910


Branch of science: -Humanitarian and political security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Григорський С. Я., Іванов О. В. Удосконалення методики розрахунку пропускної здатності та режимних параметрів роботи систем транспорту та зберігання вуглеводневих газів на основі сучасних рівнянь стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №16.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Чернова О. Т., Грудз Я. В. Діагностування гідравлічного стану газотранспортних систем в умовах їх неповного завантаження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №16.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бзунько Г. Б., Петруня-Пилявська Н. А. Формування системи академічної освіти в Галичині у контексті національної політики Австро-Угорщини (1867-1914 рр.): до постановки питання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №16. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-16-7650


Branch of science: Historical science
Read onlineDownload article (pdf)

Ostapiak V. Trends of research of strategic partnership (aspect of modern history) // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". — 2021. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-10-7633


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Ostapiak V. System of international relations in the age of innovative transformations // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-5-7601


Branch of science: -Humanitarian and political security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Петруня-Пилявська Н. А., Устенко А. О. Менеджмент як механізм міжкультурної комунікації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №12. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Середюк М. Д. Особливості газодинамічного розрахунку внутрішніх газових мереж при застосуванні газоводневих сумішей // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-11-7484


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...67