Kharkiv State Academy of Culture Ministry of culture of Ukraine(Kharkiv, Ukraine)


Stepanov V. Tourism as intercultural communication // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №10.


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, August 30, 2022)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Stepanov V. Tourism management: problems and perspectives // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №9.


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Stepanov V. Social level of tourist activity // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №8.


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Stepanov V. Tourism as a social institution in the context of social transformations // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №6.


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Stepanov V. Automobile tourism in Ukraine: problems and prospects // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №5.


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Остропольська З. М. Проблеми формування інноваційної культури в сучасному українському суспільстві: економічні та соціальні аспекти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7860


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Зоідзе Д. Р., Губарєв О. О. Трудова міграція як потенційний ризик для національної безпеки України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-2-7164


Branch of science: -Practical aspects of economic security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Гетьман Л. Г. Основні ознаки та тенденції розвитку ринку послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7081


Branch of science: -Economic theory
Read onlineDownload article (pdf)

Гетьман Л. Г., Пшинка Г. В. Особливості маркетингу на ринку інформаційного продукту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7007


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Остропольська З. М. Соціально-відповідальний маркетинг як інструмент управління репутацією організації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-6996


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Остропольська З. М. Соціальна відповідальність як невід’ємна складова сучасного бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6706


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Холодок В. Д. Стратегічний підхід до розвитку туризму в громадах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Getman L., Pshynka A. Features of formation of marketing activity in the conditions of market of monopolistic competition // International scientific journal "Internauka". — 2020. — №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XL International scientific-practical conference (Kharkov - Vienna - Berlin, March 28, 2019)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Getman L., Kaliuga O. The role of human capital in the development of society // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №4.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гетьман Л. Г. Особливості інвестування в людський капітал на сучасному етапі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІІІ International scientific-practical conference (Kharkiv - Vienna - Berlin - Astana, January 30, 2019)


Branch of science: Art
Read onlineDownload article (pdf)

Губарев О. О. Використання апарату нечіткої логіки для оцінки фінансової безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12