SHEE “Prydneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture” (Dnepr, Ukraine)


Москалюк Г. О., Галан Л. В., Кононова О. Є. Система управління інноваційною діяльністю підприємств сфери інформаційних технологій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7900


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Gryanyk V. Information support of the use of real estate of multi-purpose cadaster: theoretical aspects and implementation practice // International scientific journal "Internauka". — 2021. — №5.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скрипник С. В., Шепель І. В., Кононова О. Є. Бухгалтерський облік амортизації основних засобів як фактор забезпечення безперервності виробничої діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7409


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Кононова О. Є., Нагорна О. В. Сучасні маркетингові комунікації промислових підприємств – співвідношення вітчизняних реалій та світовий вимір // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6692


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Кислиця Л. В., Журавльова В. О. Зелені покрівлі у сучасному будівництві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №19. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the IV International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, November 30, 2020)


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Несевря П. І., Огданський І. Ф., Долотій М. А. Особливості ремонту локальних пошкоджень пласких рулонних покрівель житлових будівель // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шпатакова О. Л. Особенности экологической стратегии развития предприятий строительной отрасли // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Экономические науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5886


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Кононова О. Є. Оцінка ефективності впровадження стратегії коопетиції суб’єктів будівельної галузі України за рахунок партнерського об’єднання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5884


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Якименко А. М., Кушнір К. Д., Мєрлай Ю. В. Сучасні глобальні трансформації банківського бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №5. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the International scientific conference (Bratislava, Vienna, March 25, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Примуш Ю. С., Радько Н. Л. Порівняльна характеристика обліку доходів та витрат згідно міжнародних та національних стандартів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Окуневич І. Л., Оскома О. В., Лазебна А. А. Аналіз топ-10 криптовалют за рівнем капіталізації та прогноз їх майбутнього існування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Несевря П. И., Наумов В. А., Долотий М. А. Основные методы и особенности демонтажа зданий повышенной этажности // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-8-4976


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бессмертний Я. О. Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при вітровому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-7-4942


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)

Кононова І. В. Національна економіка: взаємозв’язки між внутрішніми та зовнішніми параметрами функціонування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4907


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Дробот С. А. Підхід до оцінки впливу середовища на розвиток атомно-промислового комплексу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4865


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Несевря П. И., Дмитренко И. С., Конопляник А. Ю., Долотий М. А. Выбор оптимальной технологии уплотнения арболитовых смесей при устройстве теплоизоляции ограждающих конструкций зданий // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №4.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Вовченко Н. Г., Варяничко М. А., Нагорный Д. В. НДС пластин при изгибе на основе неклассической итерационной теории // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №4.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Вовченко Н. Г., Варяничко М. А., Нагорный Д. В. Методика определения критического давления пологих замкнутых упругих конических оболочек // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №4.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:1234