Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman (Kiev, Ukraine)


Костинець Ю. В., Костинець В. В. Сучасні тенденції та моделі розвитку цифрового мережевого торговельного бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9617


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дем’яненко С. І. Економічні засади обґрунтування управлінських рішень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9614


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фляшнікова А. Б., Федоренко Н. І. Сучасні чинники впливу на мотивацію української молоді до трудової діяльності: соціологічний аналіз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-1-9589


Branch of science: Of social science
Read onlineDownload article (pdf)

Ходакевич С. І., Нікітін А. В., Стрижак А. П. «Брідж-банк» як антикризовий інструмент врегулювання неплатоспроможності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9457


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Степанець В. С., Краснова І. В. Превентивні заходи врегулювання неплатоспроможності банків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9454


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Любкіна О. В., Богріновцева Л. М., Краснова І. В. Управління ризиком ліквідності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9451


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Осокіна А. В., Колесник О. К. Стратегічне позиціонування медичного закладу в умовах зміни клієнтських вподобань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-18-9360


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Циганов С. А., Циганова Н. В. Структурні трансформації на фінансових ринках в умовах глобального розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9334


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Безверхий К. В., Новіков В. В. Діяльність міжнародних аудиторських компаній в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9206


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Літошенко О. С., Богдан О. В., Пугачов М. І. Нормативно-правові засади забезпечення прав людини в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9161


Branch of science: -Constitutional Right; Municipal Law
Read onlineDownload article (pdf)

Поліщук Є. А. Стартап-підприємництво в Україні: регулювання та розвиток // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9127


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мурашко О. В., Фартушок Н. Б., Корецька О. В. Зміна ринку страхування в Україні в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9083


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Kalinina O., Zinchenko O., Sandul M. Enhancing supply chain operations: a critical review of integrating robots and drones in logistics // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9073


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Антонченко М. Ю., Шевченко О. Л., Шишигіна Л. С. Товар як складова зовнішньої оболонки бренда: структуризація поглядів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9039


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Галіцина О. В., Гузь М. М., Негода А. В. Статистичний аналіз розвитку малого бізнесу в Україні в довоєнний період // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9037


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Підгурська В. О. Використання екологічного маркетингу на ринку кондитерських виробів України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9011


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Луняк І. В., Столєтова І. Г. Методичні підходи до статистичного оцінювання фонду оплати праці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8990


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Галенко П. М. Корпоративні стратегії інформатизації бізнес-операцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-11-8970


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лопушняк Г. С., Скидан М. І. Заклади вищої освіти і стейкхолдери: проблеми та перспективи співпраці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8961


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Sabadosh A. Experience of counteracting Russian disinformation by Ukrainian society // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2023. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-5-8955


Branch of science: -Humanitarian and political security of the state
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...910