Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman (Kiev, Ukraine)


Мороз Є. О. Межі політичної влади в умовах економічної трансформації постсоціалістичних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8309


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Безверхий К. В., Мороз І. В., Приймак Н. В., Юрченко О. А. Фінансова та податкова звітність українських підприємств під час воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8199


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Stashenko J., Marchuk U. International corporations as an element of the development of the global economy // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8177


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Чалюк Ю. О., Довганик Н. М. Вплив демографічного фактору на соціально–економічну стабільність Китаю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8145


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Безверхий К. В., Юрченко О. А. Спеціальний режим оподаткування для суб’єктів господарювання під час війни: нові правила обліку та звітування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-7997


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Безверхий К. В., Юрченко О. А., Петраковська О. В. Концептуальні підходи до побудови обліку та аналізу витрат на оплату винагород працівникам підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7894


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Безверхий К. В., Юрченко О. А. Облік і звітність соціальних відпусток: нові правила для бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7704


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Чалюк Ю. О. Вплив COVID-19 на соціально-економічну стабільність середнього класу  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7512


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the ІХ International scientific conference (Prague, Czech Republic, May 31, 2021)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Коритник Л. П. Світовий досвід у сфері фінансування державних послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7288


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Безверхий К. В. Аналіз інтегрованої звітності – нова дисципліна при підготовці фахівців-аналітиків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7243


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the VIІІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, April 30, 2021)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бугай Н. О., Гергало К. В. Аудит зареєстрованого капіталу: організаційно-методичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7182


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Дядюк А. Л. Відступлення права вимоги виплати дивідендів в акціонерних товариствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7159


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)

Осокіна А. В., Мисишин Т. В. Трансформація бізнес-моделі приватного медичного закладу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7150


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мазіна О. І., Рогозний С. А., Карева О. В. Право користування людським капіталом у бухгалтерському обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7144


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Осокіна А. В., Сивицька К. В., Фатальчук Т. М. Пріоритетні напрями оптимізації управління операційною діяльністю приватних медичних закладів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7142


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дядюк А. Л. Правове регулювання скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-3-7050


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...78