Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman (Kiev, Ukraine)


Осокіна А. В., Сивицька К. В., Фатальчук Т. М. Пріоритетні напрями оптимізації управління операційною діяльністю приватних медичних закладів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7142


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дядюк А. Л. Правове регулювання скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-3-7050


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)

Краснова М. Є. Практичні особливості розвитку деривативів в Україні // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 39-48. https://doi.org/10.25313/mono2020-3


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кохановська О. В., Вербицька А. О., Кохановський В. О. Деякі аспекти правового регулювання відносин у сфері комерційної таємниці та ноу-хау на сучасному етапі оновлення цивільного законодавства // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 15-26. https://doi.org/10.25313/mono2020-6


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дядюк А. Л. Теоретико-практичні проблеми встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасниками господарських правовідносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-2-6969


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)

Лігоненко Л. О., Цимбалюк І. О., Демченко О. В. Талант-менеджмент як інноваційна концепція та інструмент управління людськими ресурсами бізнес-організації  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6962


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the VІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, February 15, 2021)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шигун М. М., Безверхий К. В. Розвиток формату XBRL, як подальший напрямок цифровізації фінансової звітності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6893


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Іщук Я. В. Підходи до вивчення креативної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-2-6890


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Цимбал Л. І. Тіньова економіка та офшоризація економічної діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6863


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Іщук Я. В. Видавнича діяльність як один із секторів креативної економіки: підходи та перспективи досліджень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6859


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Чернега В. М. Класифікація заборонних норм сімейного права // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-1-6845


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Чалюк Ю. О. Середній клас у глобальному вимірі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6820


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Шевчук Є. В. Розкриття інформації як передумова ефективної взаємодії органів управління акціонерним товариством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6804


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the V International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 28, 2020)


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Бугай Н. О. Судово-експертна діяльність в економічній сфері: теоретичний та практичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6724


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Руденко В. В. Методологія дослідження фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6703


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Остапенко Ю. П., Солоданюк К. В. Особливості обліку розрахунків з учасниками за національними та міжнародними стандартами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №19. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the IV International scientific conference (Prague, Czech Republic, November 27, 2020)


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the IV International scientific conference (Prague, Czech Republic, November 27, 2020). https://doi.org/10.25313/2520-2057-conf-2020/november/6613


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:1234...78